Mơ thấy đánh vợ, Chiêm bao thấy đánh vợ đánh con gì

Mơ thấy đánh vợ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đánh vợ 51, 52, 53

Giải mã giấc mơ thấy đánh vợ

Mơ thấy mình đánh vợ, đánh chồng, hay đánh anh em trong nhà là có phản bội.

Mơ thấy bị vợ đánh hay bị chồng đánh là điềm đáng ngại.

Chiêm bao thấy mình bị người đánh là tài lợi sắp vào.

Mơ thấy đánh vợ, bạn nên đánh đề con 51, 52, 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
biếu cụ 85, 58
bảo lãnh đỡ đầu 86
tiền năm trăm 56, 46
ném 05, 65, 85
vây hãm 03, 04
ông trời 37
bộ mặt sầu 42, 61
cây chuối 34, 84
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52
cái giếng 92, 29