XSMT 1 tháng gần đây nhất - Xổ số miền Trung 30 ngày

KQXSMT 30 ngày qua - Xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp

XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 15-12-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
47
33
G7
532
344
G6
1211
7038
2022
9843
8140
5325
G5
9106
7545
G4
25719
45348
24093
99510
66354
90423
20300
89281
08174
29958
25262
45964
13826
11362
G3
62470
29941
75067
61996
G2
84073
21345
G1
69729
68039
ĐB
616820
182723
Quảng cáo

Kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất: XS KT gửi 6022 (1000đ)

ĐầuKon TumKhánh Hòa
00,6
10,1,9
20,2,3,93,5,6
32,83,9
41,7,80,3,4,5,5
548
62,2,4,7
70,34
81
936

XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 14-12-2019

Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Đà Nẵng
Mã: DNG
G8
71
76
98
G7
977
347
992
G6
8768
0902
9422
2509
2350
7010
5531
0932
6809
G5
2469
2280
6522
G4
86533
51585
75699
77208
04524
86749
15910
17308
30815
81646
75737
49893
39924
58187
58992
15751
63551
76323
02447
44684
27790
G3
61207
84246
06785
61366
78830
52080
G2
70407
86170
45441
G1
65354
75287
15018
ĐB
816967
519797
852224

Kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất: XS QNG gửi 6022 (1000đ)

ĐầuQuảng NgãiĐắc NôngĐà Nẵng
02,7,7,88,99
100,58
22,442,3,4
3370,1,2
46,96,71,7
5401,1
67,8,96
71,70,6
850,5,7,70,4
993,70,2,2,8

XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 13-12-2019

Ninh Thuận
Mã: NT
Gia Lai
Mã: GL
G8
57
47
G7
445
586
G6
5058
8895
8554
1313
5015
1106
G5
9094
2403
G4
21465
16130
75486
87137
73787
99604
09858
27700
42922
12597
00571
94033
76368
54875
G3
87331
77352
60317
19547
G2
40110
71660
G1
85742
12992
ĐB
923316
677482

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất: XS NT gửi 6022 (1000đ)

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
040,3,6
10,63,5,7
22
30,1,73
42,57,7
52,4,7,8,8
650,8
71,5
86,72,6
94,52,7

XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 12-12-2019

Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Bình Định
Mã: BDI
G8
06
98
05
G7
295
018
571
G6
2283
6950
4868
4508
3717
3964
4766
4172
2480
G5
4676
8286
1861
G4
28470
61777
65589
05575
89980
70376
15318
55532
07789
40931
43298
81245
98297
52016
52017
06384
74882
50640
22807
17892
00927
G3
21527
61157
30804
10263
71721
38131
G2
22487
66293
05401
G1
72543
74694
32982
ĐB
774679
088027
364189

Kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất: XS QT gửi 6022 (1000đ)

ĐầuQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
064,81,5,7
186,7,87
2771,7
31,21
4350
50,7
683,41,6
70,5,6,6,7,91,2
80,3,7,96,90,2,2,4,9
953,4,7,8,82

XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 11-12-2019

Khánh Hòa
Mã: KH
Đà Nẵng
Mã: DNG
G8
67
04
G7
996
711
G6
6109
5045
7535
2435
8432
0077
G5
9107
9340
G4
35937
49288
70121
69565
89272
17180
07119
68706
11510
58485
66163
77830
26187
34565
G3
26938
26408
64084
54023
G2
97622
76215
G1
80084
65978
ĐB
088029
671202

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
07,8,92,4,6
190,1,5
21,2,93
35,7,80,2,5
450
5
65,73,5
727,8
80,4,84,5,7
96

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 10-12-2019

Quảng Nam
Mã: QNM
Đắc Lắc
Mã: DLK
G8
22
45
G7
589
762
G6
0832
9335
0104
3926
8925
4248
G5
9498
6311
G4
73327
81211
68172
79650
76435
90045
60784
12919
05552
97346
88930
78292
63440
38014
G3
87328
71586
58449
66082
G2
05578
63506
G1
01553
32414
ĐB
030553
820581

Kết quả xổ số Quảng Nam sớm nhất: XS QNM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuQuảng NamĐắc Lắc
046
111,4,4,9
22,7,85,6
32,5,50
450,5,6,8,9
50,3,32
62
72,8
84,6,91,2
982

XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 9-12-2019

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
G8
87
06
G7
694
338
G6
4821
6668
6688
0056
4908
6054
G5
2403
9825
G4
63566
63479
38210
46828
56903
85702
42486
86249
79621
28177
48700
73348
27037
02269
G3
96563
72713
65288
49359
G2
91127
47547
G1
82608
01495
ĐB
250770
278719

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)

ĐầuThừa Thiên HuếPhú Yên
02,3,3,80,6,8
10,39
21,7,81,5
37,8
47,8,9
54,6,9
63,6,89
70,97
86,7,88
945

XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 8-12-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
04
53
G7
390
683
G6
1127
8997
5713
2924
2460
0412
G5
5586
8429
G4
25488
04553
81432
59097
55479
12286
59270
31279
64588
30265
51681
91064
81951
34738
G3
63871
18075
90416
28162
G2
71019
32828
G1
37060
69997
ĐB
937126
086779

Kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất: XS KT gửi 6022 (1000đ)

ĐầuKon TumKhánh Hòa
04
13,92,6
26,74,8,9
328
4
531,3
600,2,4,5
70,1,5,99,9
86,6,81,3,8
90,7,77

XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 7-12-2019

Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Đà Nẵng
Mã: DNG
G8
66
16
23
G7
745
248
424
G6
1648
9521
6283
1975
1850
4118
0204
0590
7292
G5
1480
2074
2843
G4
05354
81075
05164
49574
84286
83015
76264
99081
75327
30209
55664
82703
82099
30450
79787
51034
98753
08451
11919
98439
35611
G3
22294
73219
97051
54406
53997
48237
G2
38601
39253
42608
G1
39738
78203
81627
ĐB
397165
653978
576900

Kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất: XS QNG gửi 6022 (1000đ)

ĐầuQuảng NgãiĐắc NôngĐà Nẵng
013,3,6,90,4,8
15,96,81,9
2173,4,7
384,7,9
45,883
540,0,1,31,3
64,4,5,64
74,54,5,8
80,3,617
9490,2,7

XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 6-12-2019

Ninh Thuận
Mã: NT
Gia Lai
Mã: GL
G8
82
52
G7
938
306
G6
1214
9993
7996
9772
2750
7070
G5
5440
6603
G4
90083
34717
91725
09095
38130
83046
47454
40258
89267
45022
28925
74834
67650
68840
G3
56811
12395
27524
83453
G2
39775
93614
G1
89562
88072
ĐB
039885
075034

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất: XS NT gửi 6022 (1000đ)

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
03,6
11,4,74
252,4,5
30,84,4
40,60
540,0,2,3,8
627
750,2,2
82,3,5
93,5,5,6

XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 5-12-2019

Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Bình Định
Mã: BDI
G8
65
80
17
G7
052
579
892
G6
1637
2807
7016
6715
5613
7978
9965
9548
3544
G5
8175
2094
6404
G4
67676
04989
00058
58725
62229
97681
85696
60687
28993
26943
71784
51835
06292
40231
05175
60115
57897
89763
53807
23906
09808
G3
35905
15538
78212
60978
83416
86188
G2
76889
68056
32865
G1
77245
18362
92758
ĐB
261138
821817
288354

Kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất: XS QT gửi 6022 (1000đ)

ĐầuQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
05,74,6,7,8
162,3,5,75,6,7
25,9
37,8,81,5
4534,8
52,864,8
6523,5,5
75,68,8,95
81,9,90,4,78
962,3,42,7

XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 4-12-2019

Khánh Hòa
Mã: KH
Đà Nẵng
Mã: DNG
G8
09
62
G7
892
688
G6
7405
9583
0728
3395
3285
1505
G5
5968
0896
G4
43521
13836
91528
62214
58582
59996
04276
13183
42343
59869
46952
46929
49433
22665
G3
97147
64877
85261
42584
G2
80077
86529
G1
75500
82448
ĐB
792722
303353

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
00,5,95
14
21,2,8,89,9
363
473,8
52,3
681,2,5,9
76,7,7
82,33,4,5,8
92,65,6

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 3-12-2019

Quảng Nam
Mã: QNM
Đắc Lắc
Mã: DLK
G8
32
20
G7
124
654
G6
1952
6958
8503
5972
9353
8689
G5
5320
2356
G4
64676
39080
15901
20461
94469
36195
34087
72716
04719
30135
14399
33256
23646
26930
G3
50772
40690
07521
89395
G2
54256
51940
G1
37083
34541
ĐB
793790
102558

Kết quả xổ số Quảng Nam sớm nhất: XS QNM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuQuảng NamĐắc Lắc
01,3
16,9
20,40,1
320,5
40,1,6
52,6,83,4,6,6,8
61,9
72,62
80,3,79
90,0,55,9

XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 2-12-2019

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
G8
29
79
G7
173
147
G6
6448
2251
8462
2721
0713
7301
G5
3005
7710
G4
86921
47712
35478
89255
99640
82574
94095
45440
87030
90177
76840
12921
24602
32992
G3
27598
18917
49097
35339
G2
56817
34169
G1
05402
51737
ĐB
177256
452510

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)

ĐầuThừa Thiên HuếPhú Yên
02,51,2
12,7,70,0,3
21,91,1
30,7,9
40,80,0,7
51,5,6
629
73,4,87,9
8
95,82,7

XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 1-12-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
96
04
G7
676
971
G6
3142
6667
7753
0512
9470
9096
G5
0537
8028
G4
24884
12599
20393
86604
85206
83956
10732
83952
12684
37176
46530
01048
72436
67580
G3
14877
53715
46923
11283
G2
75857
38389
G1
25601
42898
ĐB
654860
791661

Kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất: XS KT gửi 6022 (1000đ)

ĐầuKon TumKhánh Hòa
01,4,64
152
23,8
32,70,6
428
53,6,72
60,71
76,70,1,6
840,3,4,9
93,6,96,8

XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 30-11-2019

Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Đà Nẵng
Mã: DNG
G8
34
19
84
G7
577
585
671
G6
5203
7813
9592
3732
2055
5157
5998
9704
9209
G5
0181
6260
0649
G4
13898
90325
27518
49287
17527
01405
61931
64762
22772
33603
65955
48380
64251
17091
45170
14621
39067
32362
45503
55939
81621
G3
81123
94934
12915
12586
59091
84349
G2
65233
66430
39645
G1
24645
79369
83479
ĐB
466952
777934
780568

Kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất: XS QNG gửi 6022 (1000đ)

ĐầuQuảng NgãiĐắc NôngĐà Nẵng
03,533,4,9
13,85,9
23,5,71,1
31,3,4,40,2,49
455,9,9
521,5,5,7
60,2,92,7,8
7720,1,9
81,70,5,64
92,811,8

XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 29-11-2019

Ninh Thuận
Mã: NT
Gia Lai
Mã: GL
G8
07
92
G7
129
868
G6
4817
4082
9136
1007
7883
7816
G5
7847
4754
G4
71569
47994
68539
68197
84822
50015
86815
75683
04191
24869
17003
56267
50751
42423
G3
42642
64855
94264
96636
G2
18236
89623
G1
85081
82966
ĐB
895652
322168

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất: XS NT gửi 6022 (1000đ)

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
073,7
15,5,76
22,93,3
36,6,96
42,7
52,51,4
694,6,7,8,8,9
7
81,23,3
94,71,2

XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 28-11-2019

Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Bình Định
Mã: BDI
G8
65
57
25
G7
335
011
855
G6
8370
2561
0987
9791
2417
8646
9892
0090
9690
G5
2352
6180
0407
G4
20448
17405
90544
92581
96802
92230
54400
39204
61375
38519
62337
41598
52205
09506
08558
26696
89097
54089
18473
57534
45219
G3
49064
06368
08615
12517
29467
70088
G2
85121
55493
67443
G1
22453
94051
47336
ĐB
112526
718248
598125

Kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất: XS QT gửi 6022 (1000đ)

ĐầuQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
00,2,54,5,67
11,5,7,7,99
21,65,5
30,574,6
44,86,83
52,31,75,8
61,4,5,87
7053
81,708,9
91,3,80,0,2,6,7

XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 27-11-2019

Khánh Hòa
Mã: KH
Đà Nẵng
Mã: DNG
G8
23
23
G7
690
113
G6
2062
5896
0589
0836
8943
6101
G5
7103
1107
G4
56885
41013
71055
41033
71138
90262
52172
33157
03201
61888
85277
94645
15014
82858
G3
00986
80083
80278
16922
G2
52905
80246
G1
66292
42956
ĐB
923156
190207

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
03,51,1,7,7
133,4
232,3
33,86
43,5,6
55,66,7,8
62,2
727,8
83,5,6,98
90,2,6

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 26-11-2019

Quảng Nam
Mã: QNM
Đắc Lắc
Mã: DLK
G8
31
66
G7
901
964
G6
2514
9996
6787
7491
4527
1203
G5
8633
9839
G4
64501
89592
21816
98626
50970
42704
36535
26980
17410
24443
25989
75164
51432
06293
G3
65693
63432
69950
34938
G2
63480
89077
G1
01162
85972
ĐB
995547
055131

Kết quả xổ số Quảng Nam sớm nhất: XS QNM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuQuảng NamĐắc Lắc
01,1,43
14,60
267
31,2,3,51,2,8,9
473
50
624,4,6
702,7
80,70,9
92,3,61,3

XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 25-11-2019

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
G8
93
82
G7
737
743
G6
6511
8942
2540
6123
9443
8959
G5
1365
2149
G4
37661
54649
10600
40701
41019
67828
49631
52221
82339
18488
68520
79208
11923
69853
G3
71093
98732
01868
66320
G2
60025
56420
G1
94639
54108
ĐB
033149
950274

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)

ĐầuThừa Thiên HuếPhú Yên
00,18,8
11,9
25,80,0,0,1,3,3
31,2,7,99
40,2,9,93,3,9
53,9
61,58
74
82,8
93,3

XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 24-11-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
05
20
G7
197
442
G6
3809
1005
4502
1261
3717
1724
G5
4161
0724
G4
04049
72524
20298
12875
64028
40012
86099
84587
16205
92177
65607
98145
17794
52807
G3
84598
10351
67830
39042
G2
73258
29300
G1
00855
02698
ĐB
371576
613112

Kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất: XS KT gửi 6022 (1000đ)

ĐầuKon TumKhánh Hòa
02,5,5,90,5,7,7
122,7
24,80,4,4
30
492,2,5
51,5,8
611
75,67
87
97,8,8,94,8

XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 23-11-2019

Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Đà Nẵng
Mã: DNG
G8
53
89
20
G7
165
772
998
G6
5180
9449
3400
6604
5347
0440
7345
3664
1506
G5
4471
4370
4650
G4
91737
26339
45281
37018
83017
87834
77303
54388
83308
54204
74829
10233
80055
21288
23762
08677
78013
07502
21703
11863
54769
G3
23590
16873
79512
44493
33514
72166
G2
74232
98393
43418
G1
80578
57262
99280
ĐB
209128
091756
660088

Kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất: XS QNG gửi 6022 (1000đ)

ĐầuQuảng NgãiĐắc NôngĐà Nẵng
00,34,4,82,3,6
17,823,4,8
2890
32,4,7,93
490,75
535,60
6522,3,4,6,9
71,3,80,27
80,18,8,90,8
903,38

XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 22-11-2019

Ninh Thuận
Mã: NT
Gia Lai
Mã: GL
G8
42
73
G7
954
847
G6
2623
2785
2447
3554
4951
9716
G5
3793
0042
G4
13838
95311
40410
72658
48251
66464
29782
28701
79680
30369
07026
97551
18566
90809
G3
35907
50008
73850
22877
G2
00296
97742
G1
03392
48323
ĐB
176854
720272

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất: XS NT gửi 6022 (1000đ)

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
07,81,9
10,16
233,6
38
42,72,2,7
51,4,4,80,1,1,4
646,9
72,3,7
82,50
92,3,6

XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 21-11-2019

Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Bình Định
Mã: BDI
G8
88
84
11
G7
697
436
969
G6
5321
5096
2565
4860
8671
4141
6027
5102
4979
G5
5651
3276
7008
G4
43213
86973
30144
00649
61771
91812
05077
53359
96596
30550
67600
57033
32796
83334
38949
58147
02068
30744
30100
17669
76611
G3
34332
27647
25269
23289
14635
73175
G2
40403
79086
22046
G1
84850
23834
50472
ĐB
430830
980415
423280

Kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất: XS QT gửi 6022 (1000đ)

ĐầuQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
0300,2,8
12,351,1
217
30,23,4,4,65
44,7,914,6,7,9
50,10,9
650,98,9,9
71,3,71,62,5,9
884,6,90
96,76,6

XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 20-11-2019

Khánh Hòa
Mã: KH
Đà Nẵng
Mã: DNG
G8
05
37
G7
358
613
G6
2788
5722
4328
0828
8378
0714
G5
7748
5753
G4
86942
91297
31297
30952
69584
01639
08118
08135
44811
09845
26245
82141
42409
30268
G3
45267
48671
65176
33998
G2
76185
78457
G1
68601
86481
ĐB
027660
201849

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
01,59
181,3,4
22,88
395,7
42,81,5,5,9
52,83,7
60,78
716,8
84,5,81
97,78

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 19-11-2019

Quảng Nam
Mã: QNM
Đắc Lắc
Mã: DLK
G8
54
34
G7
334
024
G6
6135
9374
1920
4557
1569
1679
G5
5332
2355
G4
67025
53386
21140
44693
44087
15126
82109
27503
21631
25235
48365
59148
84840
52056
G3
26229
28215
59601
75885
G2
18495
68095
G1
29173
19720
ĐB
677636
086268

Kết quả xổ số Quảng Nam sớm nhất: XS QNM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuQuảng NamĐắc Lắc
091,3
15
20,5,6,90,4
32,4,5,61,4,5
400,8
545,6,7
65,8,9
73,49
86,75
93,55

XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 18-11-2019

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
G8
27
53
G7
436
737
G6
9647
0533
3530
5233
3922
4522
G5
3565
6970
G4
62575
63350
97296
60892
65742
56173
35827
35733
81171
54041
49320
77694
43085
20890
G3
31031
71395
14539
55904
G2
81899
57182
G1
08366
76982
ĐB
701633
205149

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)

ĐầuThừa Thiên HuếPhú Yên
04
1
27,70,2,2
30,1,3,3,63,3,7,9
42,71,9
503
65,6
73,50,1
82,2,5
92,5,6,90,4

XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 17-11-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
69
52
G7
425
883
G6
0477
6246
3800
6901
5691
0875
G5
5898
9349
G4
66234
52322
11937
56484
57312
45325
58847
21488
38774
78798
88343
35482
81217
85282
G3
50277
85215
23156
83345
G2
68115
11505
G1
31265
03895
ĐB
305090
854487

Kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất: XS KT gửi 6022 (1000đ)

ĐầuKon TumKhánh Hòa
001,5
12,5,57
22,5,5
34,7
46,73,5,9
52,6
65,9
77,74,5
842,2,3,7,8
90,81,5,8

XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 16-11-2019

Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Đà Nẵng
Mã: DNG
G8
58
86
00
G7
085
276
501
G6
5555
6045
7248
6139
2444
0408
1797
5106
1124
G5
1288
2292
1639
G4
68989
14265
03917
96552
11307
67753
40926
91423
42833
15300
40843
41183
29183
39217
11018
63557
23521
61878
79370
63251
86659
G3
71284
23902
51666
90277
47851
27980
G2
91425
47024
60242
G1
90889
12208
42931
ĐB
159467
467858
552513

Kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất: XS QNG gửi 6022 (1000đ)

ĐầuQuảng NgãiĐắc NôngĐà Nẵng
02,70,8,80,1,6
1773,8
25,63,41,4
33,91,9
45,83,42
52,3,5,881,1,7,9
65,76
76,70,8
84,5,8,9,93,3,60
927

Sổ kết quả xổ số miền Trung hôm nay của chúng tôi cung cấp cho người chơi kết quả xsmt trong 30 ngày gần nhất trong cả một tháng liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật hàng tuần.

Người chơi có thể dễ dàng thống kê ra kq xsmt 30 ngày gần đây nhất trong một tháng để chọn ra những con số ưa thích cho mình. Những thông tin thống kê của chúng tôi đảm bảo luôn chính xác và nhanh nhất, vì vậy người chơi hoàn toàn có thể yên tâm.

Theo dõi sổ kết quả xổ số miền trung hôm nay, các bạn hoàn toàn có thể cập nhật được kết quả miền trung 1 tháng với thời gian sớm nhất và chuẩn xác nhất.

Khi chơi loto miền Trung, người chơi thường khó khăn với việc xem lại kết quả của những ngày trước đó, nhưng giờ đây những khó khăn như vậy đã không còn nữa, các bạn có thể theo dõi sổ kết quả kqxsmt bất cứ khi nào bạn muốn.

Đến với chúng tôi, các bạn có thể dễ dàng có được kết quả xsmt chính xác nhất, tổng hợp xổ số miền Trung 30 ngày qua cũng như những thống kê kết quả xsmt 1 tháng gần đây.

Hãy thường xuyên truy cập vào website Xsmn.me của chúng tôi và tra cứu tại mục sổ kết quả xsmt để có được những thống kê cũng như kết quả của xổ số miền trung hôm nay và 30 ngày trước các bạn nhé. Chúc các bạn may mắn trong khi chơi xổ số!

Xem thêm dự đoán kết quả xổ số chính xác nhất tại dự đoán xsmt