XSTD 30 ngày trước - Xổ số miền Bắc 30 ngày trở lại đây

XSMB 1 tháng gần đây - Xổ số miền Bắc 1 tháng qua

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (1000đ)

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 27-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 6CA - 5CA - 8CA
ĐB26422
G129343
G235383 77943
G3 62852 93482 53844
55177 79573 40786
G43712 0691 5662 2082
G5 3891 9905 7400
6147 7958 6420
G6194 020 360
G7 52 81 07 06
ĐầuĐuôi
00,5,6,7
12
20,0,2
3
43,3,4,7
52,2,8
60,2
73,7
81,2,2,3,6
91,1,4
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 26-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 2CB - 4CB - 10CB
ĐB23146
G198019
G287234 29114
G3 91980 99298 92782
18805 91851 02412
G49570 4164 8316 1663
G5 1814 6391 8882
5430 7287 3653
G6403 810 362
G7 83 96 47 19
ĐầuĐuôi
03,5
10,2,4,4,6,9,9
2
30,4
46,7
51,3
62,3,4
70
80,2,2,3,7
91,6,8
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 25-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 10CD - 14CD - 12CD
ĐB37376
G112891
G222279 64999
G3 31411 55239 92987
31305 21887 46023
G49693 9579 0168 4861
G5 8140 1306 9418
4642 9004 6377
G6948 266 172
G7 50 76 24 36
ĐầuĐuôi
04,5,6
11,8
23,4
36,9
40,2,8
50
61,6,8
72,6,6,7,9,9
87,7
91,3,9

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 24-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 13CE - 4CE - 11CE
ĐB91609
G182206
G226860 61989
G3 51549 14541 31054
96070 20841 13121
G44250 7746 8751 8613
G5 2838 1219 1634
6563 9437 4937
G6611 523 835
G7 31 68 80 65
ĐầuĐuôi
06,9
11,3,9
21,3
31,4,5,7,7,8
41,1,6,9
50,1,4
60,3,5,8
70
80,9
9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 23-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 8CF - 7CF - 9CF
ĐB36144
G193004
G225702 82940
G3 08697 31608 74878
98769 17003 02375
G45161 6520 8407 2857
G5 2068 5776 5063
3226 8275 7871
G6777 765 975
G7 42 73 24 38
ĐầuĐuôi
02,3,4,7,8
1
20,4,6
38
40,2,4
57
61,3,5,8,9
71,3,5,5,5,6,7,8
8
97

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 22-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12CG - 7CG - 3CG
ĐB37647
G152140
G289553 90068
G3 44299 40219 65973
97734 71363 33287
G45186 0315 8723 2476
G5 0514 7691 4034
7789 0370 5295
G6078 684 757
G7 33 60 62 32
ĐầuĐuôi
0
14,5,9
23
32,3,4,4
40,7
53,7
60,2,3,8
70,3,6,8
84,6,7,9
91,5,9

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 21-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12CH - 8CH - 14CH
ĐB36089
G126541
G233678 81840
G3 88284 23901 70618
26101 96261 59205
G46019 0705 1674 8595
G5 8929 7766 5065
5562 6785 3432
G6174 366 533
G7 57 40 61 67
ĐầuĐuôi
01,1,5,5
18,9
29
32,3
40,0,1
57
61,1,2,5,6,6,7
74,4,8
84,5,9
95

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 20-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 9CK - 14CK - 2CK
ĐB22204
G115061
G210606 26736
G3 99942 79268 04489
14967 69815 07814
G48749 4107 2844 2015
G5 1999 8055 8891
3495 5148 1505
G6883 194 394
G7 93 31 40 22
ĐầuĐuôi
04,5,6,7
14,5,5
22
31,6
40,2,4,8,9
55
61,7,8
7
83,9
91,3,4,4,5,9

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 19-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 5CL - 1CL - 10CL
ĐB90398
G138353
G212735 48565
G3 16557 64873 58369
16733 89160 33499
G42676 3211 4182 2239
G5 1410 9893 6515
8217 3450 8057
G6345 359 475
G7 85 37 52 50
ĐầuĐuôi
0
10,1,5,7
2
33,5,7,9
45
50,0,2,3,7,7,9
60,5,9
73,5,6
82,5
93,8,9

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 18-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 13CM - 6CM - 5CM
ĐB06616
G132033
G210879 99942
G3 63475 76892 07176
13773 23291 52816
G47953 6150 7212 0409
G5 7326 8802 2501
6687 3471 8773
G6270 964 103
G7 48 41 40 59
ĐầuĐuôi
01,2,3,9
12,6,6
26
33
40,1,2,8
50,3,9
64
70,1,3,3,5,6,9
87
91,2

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 17-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 8CN - 11CN - 5CN
ĐB99817
G169356
G253268 37870
G3 86212 64009 75190
95157 78289 80249
G46853 0621 9077 0265
G5 9850 5104 0004
8241 5178 0210
G6377 170 135
G7 70 42 23 92
ĐầuĐuôi
04,4,9
10,2,7
21,3
35
41,2,9
50,3,6,7
65,8
70,0,0,7,7,8
89
90,2

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 16-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 11CP - 10CP - 12CP
ĐB00776
G168932
G260349 63294
G3 01367 85984 96456
91023 80589 71089
G42223 1433 1393 6940
G5 7978 5073 4795
6977 0954 9081
G6205 437 904
G7 49 92 75 51
ĐầuĐuôi
04,5
1
23,3
32,3,7
40,9,9
51,4,6
67
73,5,6,7,8
81,4,9,9
92,3,4,5

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 15-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 10CQ - 6CQ - 7CQ
ĐB47417
G156746
G202208 90927
G3 42888 58732 05678
39250 46376 08543
G44057 1320 5051 8760
G5 5996 4963 9132
4440 9148 8146
G6948 740 043
G7 41 30 88 99
ĐầuĐuôi
08
17
20,7
30,2,2
40,0,1,3,3,6,6,8,8
50,1,7
60,3
76,8
88,8
96,9

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 14-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 7CR - 2CR - 11CR
ĐB51855
G108402
G281863 94490
G3 50504 49212 24274
15269 72405 57083
G46841 4789 6299 3683
G5 9592 2305 9625
4188 7762 2244
G6069 488 621
G7 34 68 33 70
ĐầuĐuôi
02,4,5,5
12
21,5
33,4
41,4
55
62,3,8,9,9
70,4
83,3,8,8,9
90,2,9

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 13-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12CS - 8CS - 14CS
ĐB54232
G125908
G223623 36836
G3 36173 85434 13354
41469 76130 24489
G47613 0931 7469 2485
G5 5822 0856 1896
8077 4113 4624
G6828 606 006
G7 05 29 76 07
ĐầuĐuôi
05,6,6,7,8
13,3
22,3,4,8,9
30,1,2,4,6
4
54,6
69,9
73,6,7
85,9
96

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 12-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 8CT - 7CT - 9CT
ĐB19747
G136897
G252338 58777
G3 48048 58519 57844
18354 30165 42681
G41696 8880 0159 6349
G5 8361 8029 2755
9397 3422 0364
G6368 843 762
G7 64 71 47 49
ĐầuĐuôi
0
19
22,9
38
43,4,7,7,8,9,9
54,5,9
61,2,4,4,5,8
71,7
80,1
96,7,7

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 11-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 2CU - 10CU - 6CU
ĐB07696
G105052
G230163 69705
G3 97394 82663 27996
19116 09205 85254
G40137 4297 8811 5555
G5 1133 1664 6194
5111 1536 5086
G6368 494 493
G7 70 03 36 84
ĐầuĐuôi
03,5,5
11,1,6
2
33,6,6,7
4
52,4,5
63,3,4,8
70
84,6
93,4,4,4,6,6,7

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 10-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12CV - 13CV - 1CV
ĐB96045
G192206
G282719 89221
G3 00378 93384 44460
78077 14462 04857
G45402 7559 5196 7398
G5 7441 0578 7326
2101 6102 5076
G6784 097 225
G7 69 99 64 83
ĐầuĐuôi
01,2,2,6
19
21,5,6
3
41,5
57,9
60,2,4,9
76,7,8,8
83,4,4
96,7,8,9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 9-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 14CX - 12CX - 1CX
ĐB60347
G172943
G252500 63708
G3 29081 28839 14561
09823 02094 44851
G47678 5015 8660 1068
G5 0871 8747 8892
8217 4766 6409
G6373 543 017
G7 04 78 48 87
ĐầuĐuôi
00,4,8,9
15,7,7
23
39
43,3,7,7,8
51
60,1,6,8
71,3,8,8
81,7
92,4

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 8-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 11CY - 4CY - 2CY - 19CY
ĐB22191
G197112
G240888 39940
G3 39500 73056 14865
94839 85281 96191
G41620 0731 2825 6430
G5 3602 9578 1397
3671 4851 7642
G6954 016 641
G7 15 59 64 52
ĐầuĐuôi
00,2
12,5,6
20,5
30,1,9
40,1,2
51,2,4,6,9
64,5
71,8
81,8
91,1,7

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 7-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12CZ - 14CZ - 13CZ
ĐB14973
G131007
G298439 51996
G3 66382 25328 33295
95453 50326 81590
G41506 6872 0979 1102
G5 8774 8759 1943
4848 4121 6643
G6418 419 249
G7 40 71 18 12
ĐầuĐuôi
02,6,7
12,8,8,9
21,6,8
39
40,3,3,8,9
53,9
6
71,2,3,4,9
82
90,5,6

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 6-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12BA - 4BA - 5BA
ĐB26275
G135468
G215859 88339
G3 81900 36763 36696
76233 97346 00817
G48776 6377 8509 1558
G5 9296 2986 2325
5333 3052 2149
G6525 480 012
G7 08 12 00 56
ĐầuĐuôi
00,0,8,9
12,2,7
25,5
33,3,9
46,9
52,6,8,9
63,8
75,6,7
80,6
96,6

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 5-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 7BC - 13BC - 11BC
ĐB97615
G116340
G289362 29868
G3 78216 32362 57921
95776 49042 09268
G47310 2074 8384 4593
G5 2767 0985 2000
2605 5893 7945
G6386 509 866
G7 94 59 18 97
ĐầuĐuôi
00,5,9
10,5,6,8
21
3
40,2,5
59
62,2,6,7,8,8
74,6
84,5,6
93,3,4,7

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 4-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 11BD - 8BD - 10BD
ĐB44410
G180399
G260233 19813
G3 37273 22767 28665
57161 35703 23010
G42192 4561 5864 1973
G5 7228 2741 3932
6198 4310 4595
G6636 041 459
G7 07 79 54 11
ĐầuĐuôi
03,7
10,0,0,1,3
28
32,3,6
41,1
54,9
61,1,4,5,7
73,3,9
8
92,5,8,9

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 3-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 9BE - 12BE - 1BE
ĐB63107
G148878
G290850 97357
G3 05925 39211 87578
78449 18199 21479
G45188 2373 2791 4644
G5 9407 7549 4211
5099 2525 9737
G6500 611 009
G7 85 30 97 68
ĐầuĐuôi
00,7,7,9
11,1,1
25,5
30,7
44,9,9
50,7
68
73,8,8,9
85,8
91,7,9,9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 2-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 3BF - 11BF - 9BF
ĐB79434
G149618
G279266 18958
G3 69538 62473 83553
39118 45763 77596
G47410 7416 7192 9310
G5 2805 0521 3692
4072 9192 6230
G6581 750 740
G7 40 89 38 11
ĐầuĐuôi
05
10,0,1,6,8,8
21
30,4,8,8
40,0
50,3,8
63,6
72,3
81,9
92,2,2,6

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 1-2-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 3BG - 7BG - 4BG
ĐB72130
G180885
G217263 71468
G3 22827 36430 10446
48639 91841 63775
G42339 5617 8901 1422
G5 8062 1699 5607
3339 5532 8448
G6465 525 415
G7 22 71 82 57
ĐầuĐuôi
01,7
15,7
22,2,5,7
30,0,2,9,9,9
41,6,8
57
62,3,5,8
71,5
82,5
99

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 31-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 3BH - 9BH - 14BH - 7BH - 8BH
ĐB49715
G185264
G296066 05684
G3 05012 54869 33836
92715 95769 76899
G43638 8476 9949 4375
G5 2339 2488 7443
0122 7183 2751
G6361 053 051
G7 68 54 29 61
ĐầuĐuôi
0
12,5,5
22,9
36,8,9
43,9
51,1,3,4
61,1,4,6,8,9,9
75,6
83,4,8
99

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 30-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12BK - 15BK - 2BK - 10BK - 14BK
ĐB75712
G118292
G296758 11823
G3 40538 22605 79421
43575 28804 22460
G47038 2845 2679 3185
G5 7983 2541 7897
5141 2017 1211
G6989 352 051
G7 65 23 82 34
ĐầuĐuôi
04,5
11,2,7
21,3,3
34,8,8
41,1,5
51,2,8
60,5
75,9
82,3,5,9
92,7

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 29-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 1BL - 7BL - 2BL - 3BL - 11BL
ĐB80389
G125483
G288063 96879
G3 63525 80194 84035
38002 16999 03788
G49063 4198 3365 5477
G5 0293 2410 0115
3721 0487 2874
G6295 877 420
G7 13 28 15 82
ĐầuĐuôi
02
10,3,5,5
20,1,5,8
35
4
5
63,3,5
74,7,7,9
82,3,7,8,9
93,4,5,8,9

Khi chơi xổ số miền Bắc thì người chơi thường quan tâm đến các thông tin về KQXSMB ba mươi ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Khi theo dõi sổ kết quả XSMB ba mươi ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 1 tháng vừa qua. Những thông tin mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website Xsmn.me của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

Với những cách theo dõi khác nhau thì người chơi có thể dễ dàng xem được những thông tin của sổ kết quả bằng cách nhấp chuột vào phần "Đầy đủ", "2 số" hoặc "3 số", tùy theo sự lựa chọn của mỗi người chơi.

Thời gian sổ kết quả miền Bắc cũng là một trong những thông tin được lưu ý nhiều nhất. Thời gian sổ vào lúc 18h15p các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật tại trường quay số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Bạn cũng có thể tham gia dự đoán KQXS với các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi với độ chính xác cao nhất và chuẩn xác nhất tại website Xsmn.me ngay hôm nay.