XSTD 30 ngày trước - Xổ số miền Bắc 30 ngày trở lại đây

XSTD 30 ngày trước - Xổ số miền Bắc 30 ngày trở lại đây

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (1000đ)

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 14-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13VH - 8VH - 14VH
ĐB64511
G154757
G274321 64217
G3 49833 88236 14579
31544 10625 63067
G40175 6159 2177 6553
G5 0240 3062 1026
6244 4575 5855
G6180 375 587
G7 38 50 36 02
ĐầuĐuôi
02
11,7
21,5,6
33,6,6,8
40,4,4
50,3,5,7,9
62,7
75,5,5,7,9
80,7
9
Thống kê sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây nhất được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày, hàng tuần và được tổng hợp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 13-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8VG - 11VG - 9VG
ĐB75348
G181461
G256878 00843
G3 45783 57796 50537
88492 11022 90824
G45671 1293 8823 0635
G5 5977 3244 8591
5836 8781 7300
G6554 662 987
G7 70 24 81 34
ĐầuĐuôi
00
1
22,3,4,4
34,5,6,7
43,4,8
54
61,2
70,1,7,8
81,1,3,7
91,2,3,6
Bảng kết quả XSMB 30 ngày gần đây nhất được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày, hàng tuần và được tổng hợp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 12-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 12VF - 1VF - 2VF
ĐB31409
G137692
G229170 60347
G3 36975 44686 08134
03182 23480 28448
G49635 3163 2844 9724
G5 0829 8569 0997
8316 2934 1903
G6678 919 958
G7 84 86 45 64
ĐầuĐuôi
03,9
16,9
24,9
34,4,5
44,5,7,8
58
63,4,9
70,5,8
80,2,4,6,6
92,7

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 11-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 2VE - 10VE - 7VE
ĐB16768
G174300
G256212 38614
G3 12250 52274 73018
32467 12618 48801
G44257 6831 5436 4757
G5 9395 5294 3687
3408 2803 1680
G6848 695 479
G7 81 58 28 27
ĐầuĐuôi
00,1,3,8
12,4,8,8
27,8
31,6
48
50,7,7,8
67,8
74,9
80,1,7
94,5,5

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 10-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11VD - 8VD - 6VD
ĐB44946
G142387
G229469 81886
G3 03221 52983 98992
01917 13602 18974
G43283 4309 4840 7724
G5 1728 3204 2160
2005 1920 0759
G6572 834 653
G7 81 30 29 42
ĐầuĐuôi
02,4,5,9
17
20,1,4,8,9
30,4
40,2,6
53,9
60,9
72,4
81,3,3,6,7
92

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 9-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14VC - 9VC - 8VC
ĐB65084
G140720
G261170 60426
G3 19784 78270 60921
10581 33332 84639
G40572 1050 3893 9978
G5 8866 3698 2635
3222 4808 2597
G6927 953 430
G7 33 48 64 34
ĐầuĐuôi
08
1
20,1,2,6,7
30,2,3,4,5,9
48
50,3
64,6
70,0,2,8
81,4,4
93,7,8

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 8-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1VB - 5VB - 8VB
ĐB77901
G130229
G289226 79477
G3 29863 61937 99393
88735 22156 52131
G48197 2511 8454 3469
G5 7968 1389 7005
9250 4589 2482
G6245 938 274
G7 21 48 18 68
ĐầuĐuôi
01,5
11,8
21,6,9
31,5,7,8
45,8
50,4,6
63,8,8,9
74,7
82,9,9
93,7

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 7-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6VA - 14VA - 13VA
ĐB94200
G105557
G244803 71106
G3 88535 78799 20943
70764 28614 39888
G45893 3865 1217 1589
G5 8116 2975 2164
0247 2280 0295
G6647 383 829
G7 54 24 74 85
ĐầuĐuôi
00,3,6
14,6,7
24,9
35
43,7,7
54,7
64,4,5
74,5
80,3,5,8,9
93,5,9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 6-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14UT - 1UT - 4UT
ĐB24275
G161941
G203566 31129
G3 03794 46930 03222
34882 11440 36335
G48792 4604 6978 5867
G5 6663 2577 2330
1212 3491 0588
G6556 360 726
G7 24 49 14 56
ĐầuĐuôi
04
12,4
22,4,6,9
30,0,5
40,1,9
56,6
60,3,6,7
75,7,8
82,8
91,2,4

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 5-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8US - 14US - 10US
ĐB04752
G141831
G215044 57125
G3 13866 91576 24369
76958 54878 42913
G41302 5506 4871 4492
G5 4891 6452 6846
4840 6942 9875
G6916 171 364
G7 04 09 11 50
ĐầuĐuôi
02,4,6,9
11,3,6
25
31
40,2,4,6
50,2,2,8
64,6,9
71,1,5,6,8
8
91,2

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 4-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10UR - 6UR - 4UR
ĐB78051
G150790
G213999 29250
G3 45321 16340 24893
74346 09799 54441
G45156 1119 4688 9950
G5 3970 0650 4029
0374 2624 7467
G6122 376 898
G7 52 92 91 62
ĐầuĐuôi
0
19
21,2,4,9
3
40,1,6
50,0,0,1,2,6
62,7
70,4,6
88
90,1,2,3,8,9,9

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 3-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11UQ - 4UQ - 15UQ
ĐB17227
G110166
G242373 61482
G3 48381 57254 84859
30619 30852 40327
G43574 3825 4439 8107
G5 2577 6161 3675
2328 5035 9901
G6351 344 775
G7 59 67 14 92
ĐầuĐuôi
01,7
14,9
25,7,7,8
35,9
44
51,2,4,9,9
61,6,7
73,4,5,5,7
81,2
92

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 2-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3UP - 9UP - 1UP
ĐB23881
G129195
G226316 95673
G3 52110 04588 34581
68904 37074 56931
G48261 8356 8670 9496
G5 6776 4853 9426
1215 0317 3351
G6409 725 612
G7 81 74 98 57
ĐầuĐuôi
04,9
10,2,5,6,7
25,6
31
4
51,3,6,7
61
70,3,4,4,6
81,1,1,8
95,6,8

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 1-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9UN - 13UN - 12UN
ĐB19515
G179821
G218986 56666
G3 15629 96093 51215
19332 14533 48953
G46988 2749 8785 7528
G5 3898 6097 3396
1008 8063 0003
G6414 057 580
G7 78 45 16 07
ĐầuĐuôi
03,7,8
14,5,5,6
21,8,9
32,3
45,9
53,7
63,6
78
80,5,6,8
93,6,7,8

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 30-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3UM - 9UM - 14UM
ĐB91964
G144486
G220614 37194
G3 24720 23165 87427
05300 88699 85915
G40395 3752 4346 5872
G5 1675 5698 2798
3030 6336 1915
G6557 981 969
G7 27 77 33 11
ĐầuĐuôi
00
11,4,5,5
20,7,7
30,3,6
46
52,7
64,5,9
72,5,7
81,6
94,5,8,8,9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 29-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6UL - 4UL - 13UL
ĐB37124
G123134
G214136 04986
G3 02258 65270 59659
44039 37580 40788
G45543 9480 2721 6062
G5 6329 9709 9462
6681 5533 7152
G6684 494 885
G7 68 35 72 43
ĐầuĐuôi
09
1
21,4,9
33,4,5,6,9
43,3
52,8,9
62,2,8
70,2
80,0,1,4,5,6,8
94

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 28-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13UK - 4UK - 2UK
ĐB59416
G123193
G271438 72814
G3 53912 39754 07839
82168 63846 88812
G41506 0976 6684 6020
G5 2923 2672 4829
2859 9460 6143
G6827 241 857
G7 09 37 60 08
ĐầuĐuôi
06,8,9
12,2,4,6
20,3,7,9
37,8,9
41,3,6
54,7,9
60,0,8
72,6
84
93

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 27-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10UH - 1UH - 15UH
ĐB98278
G181201
G223668 16446
G3 79568 04190 53102
60629 76636 92133
G41723 1954 4764 0054
G5 4458 0754 3811
2723 9929 2364
G6078 177 076
G7 99 57 92 07
ĐầuĐuôi
01,2,7
11
23,3,9,9
33,6
46
54,4,4,7,8
64,4,8,8
76,7,8,8
8
90,2,9

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 26-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 15UG - 7UG - 6UG
ĐB83657
G183729
G265071 07225
G3 81256 00820 61316
16376 06502 37581
G40723 3898 9827 6212
G5 6854 8517 1768
6715 7835 4283
G6589 092 884
G7 00 85 97 79
ĐầuĐuôi
00,2
12,5,6,7
20,3,5,7,9
35
4
54,6,7
68
71,6,9
81,3,4,5,9
92,7,8

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 25-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6UF - 10UF - 11UF
ĐB87259
G176213
G272524 92822
G3 82803 72527 27831
67676 89623 53389
G47407 1098 7049 7405
G5 8088 3384 7159
1292 4067 5088
G6403 607 030
G7 35 36 73 99
ĐầuĐuôi
03,3,5,7,7
13
22,3,4,7
30,1,5,6
49
59,9
67
73,6
84,8,8,9
92,8,9

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 24-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6UE - 7UE - 2UE
ĐB33024
G165468
G269336 28902
G3 12601 13135 54286
45672 50823 92492
G46982 8333 9808 1556
G5 3302 4592 1425
9387 0740 6873
G6911 705 116
G7 83 26 02 80
ĐầuĐuôi
01,2,2,2,5,8
11,6
23,4,5,6
33,5,6
40
56
68
72,3
80,2,3,6,7
92,2

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 23-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9UD - 13UD - 11UD
ĐB92329
G147959
G226660 46653
G3 76726 35718 23527
80086 09088 57142
G43441 7277 3981 9331
G5 5020 9683 5275
9588 6383 5562
G6043 818 113
G7 11 85 53 05
ĐầuĐuôi
05
11,3,8,8
20,6,7,9
31
41,2,3
53,3,9
60,2
75,7
81,3,3,5,6,8,8
9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 22-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13UC - 6UC - 7UC
ĐB03074
G125607
G277712 01518
G3 80170 25068 32786
33592 91388 14079
G42504 0001 9508 9172
G5 5478 2438 6310
6043 2369 8892
G6705 286 883
G7 70 02 05 94
ĐầuĐuôi
01,2,4,5,5,7,8
10,2,8
2
38
43
5
68,9
70,0,2,4,8,9
83,6,6,8
92,2,4

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 21-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5UB - 8UB - 4UB
ĐB71778
G184659
G201187 44538
G3 36962 85192 76821
42114 42592 31637
G48475 6847 9186 7840
G5 8774 9803 6520
7922 4893 7860
G6437 705 667
G7 37 56 84 09
ĐầuĐuôi
03,5,9
14
20,1,2
37,7,7,8
40,7
56,9
60,2,7
74,5,8
84,6,7
92,2,3

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 20-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3UA - 5UA - 2UA
ĐB02376
G128487
G231125 61008
G3 80165 48033 96770
26101 29253 40460
G44440 6056 7593 8101
G5 2498 1355 0030
6556 8453 3044
G6086 834 046
G7 35 83 88 44
ĐầuĐuôi
01,1,8
1
25
30,3,4,5
40,4,4,6
53,3,5,6,6
60,5
70,6
83,6,7,8
93,8

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 19-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10TS - 5TS - 4TS
ĐB80620
G139822
G269856 74778
G3 50068 14155 18910
84788 56245 45623
G40021 0006 5561 6930
G5 3805 1380 2804
2825 0649 0998
G6560 879 372
G7 85 27 74 84
ĐầuĐuôi
04,5,6
10
20,1,2,3,5,7
30
45,9
55,6
60,1,8
72,4,8,9
80,4,5,8
98

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 18-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10TR - 3TR - 9TR
ĐB10846
G109403
G236095 54578
G3 56910 61229 06208
42636 85233 25649
G42154 9378 4047 6421
G5 5542 8919 5530
0497 6647 9770
G6539 467 822
G7 41 85 06 93
ĐầuĐuôi
03,6,8
10,9
21,2,9
30,3,6,9
41,2,6,7,7,9
54
67
70,8,8
85
93,5,7

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 17-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6TQ - 7TQ - 10TQ
ĐB86201
G144072
G282825 80905
G3 94169 09372 68711
02728 91707 18548
G45011 4252 9315 8024
G5 7475 4649 5915
3234 9549 2253
G6067 161 641
G7 57 82 78 49
ĐầuĐuôi
01,5,7
11,1,5,5
24,5,8
34
41,8,9,9,9
52,3,7
61,7,9
72,2,5,8
82
9

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 16-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9TP - 11TP - 5TP
ĐB03797
G121429
G286632 32396
G3 95400 00001 36780
20709 38515 87616
G40667 8593 6709 8510
G5 1066 3762 3054
8327 8399 4645
G6030 593 347
G7 24 78 02 62
ĐầuĐuôi
00,1,2,9,9
10,5,6
24,7,9
30,2
45,7
54
62,2,6,7
78
80
93,3,6,7,9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 15-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 15TN - 8TN - 3TN
ĐB42303
G157562
G202519 07032
G3 21265 62510 18228
00379 92646 52511
G47856 5596 1039 9868
G5 5463 5588 2429
7797 4374 5673
G6687 961 648
G7 88 42 12 89
ĐầuĐuôi
03
10,1,2,9
28,9
32,9
42,6,8
56
61,2,3,5,8
73,4,9
87,8,8,9
96,7

Xổ số miền Bắc là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan  như KQXSMB ba mươi ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Khi theo dõi sổ kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 1 tháng vừa qua. Những thông tin mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website xsmn.me của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng xổ số miền Bắc.

Với những cách theo dõi khác nhau thì người chơi có thể dễ dàng xem được những thông tin của sổ kết quả bằng cách nhấp chuột vào phần "Đầy đủ", "2 số" hoặc "3 số", tùy theo sự lựa chọn của mỗi người chơi.

Thời gian sổ kết quả miền Bắc cũng là một trong những thông tin được lưu ý nhiều nhất bởi những người chơi. Thời gian sổ vào lúc 18h15phút các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật tại trường quay S4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo dõi thường xuyên sổ kết quả sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

Bạn cũng có thể tham gia dự đoán KQXS với các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi với độ chính xác cao nhất và chuẩn xác nhất tại website Xsmn.me ngay hôm nay.