XSTD 30 ngày trước - Xổ số miền Bắc 30 ngày trở lại đây

XSMB 1 tháng gần đây - Xổ số miền Bắc 1 tháng qua

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (1000đ)

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 21-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12BQ - 2BQ - 14BQ
ĐB38897
G109947
G229502 67025
G3 40848 77158 57065
97513 74163 35801
G42195 3772 3854 2571
G5 7240 5872 0635
8119 3443 6493
G6217 907 387
G7 61 06 55 85
ĐầuĐuôi
01,2,6,7
13,7,9
25
35
40,3,7,8
54,5,8
61,3,5
71,2,2
85,7
93,5,7
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 20-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 13BR - 2BR - 9BR
ĐB12850
G103659
G226439 17297
G3 27533 78672 59665
65497 54163 38041
G49951 0819 5524 9011
G5 6409 2308 9319
9272 0196 2832
G6148 820 476
G7 13 85 37 44
ĐầuĐuôi
08,9
11,3,9,9
20,4
32,3,7,9
41,4,8
50,1,9
63,5
72,2,6
85
96,7,7
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 19-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12BS - 7BS - 1BS
ĐB70921
G178137
G252621 09836
G3 49174 25062 29639
72434 50650 72551
G42876 1724 2521 0811
G5 2216 4705 1224
5372 5371 6946
G6939 228 392
G7 23 11 34 95
ĐầuĐuôi
05
11,1,6
21,1,1,3,4,4,8
34,4,6,7,9,9
46
50,1
62
71,2,4,6
8
92,5

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 18-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12BT - 9BT - 5BT
ĐB34706
G191118
G229837 38146
G3 01080 08089 62709
14042 77255 32218
G47951 0481 4730 3337
G5 9871 3345 9998
3635 0850 8174
G6849 764 801
G7 89 71 59 48
ĐầuĐuôi
01,6,9
18,8
2
30,5,7,7
42,5,6,8,9
50,1,5,9
64
71,1,4
80,1,9,9
98

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 17-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 4BU - 6BU - 16BU - 11BU
ĐB97571
G147197
G247647 17744
G3 47592 26520 30084
79871 81710 50342
G49731 0247 2568 7406
G5 0171 9849 8978
7302 5438 0464
G6646 470 572
G7 74 71 84 28
ĐầuĐuôi
02,6
10
20,8
31,8
42,4,6,7,7,9
5
64,8
70,1,1,1,1,2,4,8
84,4
92,7

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 16-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 10BV - 12BV - 14BV
ĐB72782
G122594
G239470 47122
G3 93338 58150 78231
16644 36281 68512
G45160 5620 1592 3662
G5 4591 6532 0312
9899 2437 1629
G6189 483 518
G7 93 71 64 19
ĐầuĐuôi
0
12,2,8,9
20,2,9
31,2,7,8
44
50
60,2,4
70,1
81,2,3,9
91,2,3,4,9

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 15-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 4BX - 3BX - 11BX
ĐB26710
G135188
G225581 88005
G3 69977 85413 61620
04874 09021 00033
G48791 9127 8770 6440
G5 2126 3362 0322
1381 4294 6889
G6151 333 401
G7 54 24 84 33
ĐầuĐuôi
01,5
10,3
20,1,2,4,6,7
33,3,3
40
51,4
62
70,4,7
81,1,4,8,9
91,4

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 14-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 15BY - 2BY - 6BY
ĐB32164
G140635
G237076 15567
G3 92691 33281 74665
39526 92296 83870
G41990 8996 7469 0883
G5 9658 8317 9144
8111 0488 5748
G6702 712 628
G7 12 18 07 97
ĐầuĐuôi
02,7
11,2,2,7,8
26,8
35
44,8
58
64,5,7,9
70,6
81,3,8
90,1,6,6,7

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 13-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12BZ - 15BZ - 9BZ
ĐB41244
G161359
G202004 72103
G3 38414 14156 27571
65092 88749 28307
G49615 7828 4464 3784
G5 1657 0174 1906
1042 6267 9037
G6807 043 637
G7 11 51 46 20
ĐầuĐuôi
03,4,6,7,7
11,4,5
20,8
37,7
42,3,4,6,9
51,6,7,9
64,7
71,4
84
92

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 12-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 8AB - 10AB - 4AB
ĐB90880
G120246
G207376 98111
G3 60558 01090 36569
00440 41981 11569
G42615 3860 1044 4242
G5 5420 9608 5129
4131 3935 2159
G6486 938 957
G7 08 24 53 65
ĐầuĐuôi
08,8
11,5
20,4,9
31,5,8
40,2,4,6
53,7,8,9
60,5,9,9
76
80,1,6
90

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 11-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 14AC - 11AC - 8AC
ĐB33658
G132909
G267989 61821
G3 09815 80307 80281
26090 22437 12380
G44151 7277 7224 9694
G5 3891 4778 1030
0006 0244 8385
G6876 512 594
G7 35 78 12 08
ĐầuĐuôi
06,7,8,9
12,2,5
21,4
30,5,7
44
51,8
6
76,7,8,8
80,1,5,9
90,1,4,4

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 10-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 14AD - 2AD - 7AD
ĐB26396
G107249
G262280 65932
G3 53999 82673 38330
80414 92920 24486
G45908 3688 5138 7264
G5 1894 4348 5461
9358 0686 4760
G6131 050 958
G7 96 22 91 41
ĐầuĐuôi
08
14
20,2
30,1,2,8
41,8,9
50,8,8
60,1,4
73
80,6,6,8
91,4,6,6,9

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 9-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 8AE - 10AE - 1AE
ĐB91574
G189090
G267375 62647
G3 89474 48707 37558
65647 17990 68327
G44236 8700 1003 3575
G5 7981 4680 1761
8362 6218 8030
G6327 914 547
G7 08 94 70 05
ĐầuĐuôi
00,3,5,7,8
14,8
27,7
30,6
47,7,7
58
61,2
70,4,4,5,5
80,1
90,0,4

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 8-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 6AF - 3AF - 12AF
ĐB78804
G105932
G292923 97549
G3 20552 17351 91202
31504 95158 87664
G44192 6308 5803 9572
G5 1903 7483 7493
5256 1405 4405
G6775 813 497
G7 91 71 86 45
ĐầuĐuôi
02,3,3,4,4,5,5,8
13
23
32
45,9
51,2,6,8
64
71,2,5
83,6
91,2,3,7

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 7-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 2AG - 1AG - 7AG
ĐB14954
G186395
G265230 44442
G3 44100 23171 92152
34310 85371 33633
G41549 0572 5411 1123
G5 9187 2213 5454
1567 9785 8898
G6469 178 898
G7 16 87 98 28
ĐầuĐuôi
00
10,1,3,6
23,8
30,3
42,9
52,4,4
67,9
71,1,2,8
85,7,7
95,8,8,8

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 6-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 6AH - 1AH - 5AH
ĐB14012
G127116
G249045 61784
G3 18025 85323 87635
02069 05472 52027
G45546 8159 5494 4443
G5 5634 3006 7014
9544 4947 3570
G6316 638 684
G7 77 89 23 10
ĐầuĐuôi
06
10,2,4,6,6
23,3,5,7
34,5,8
43,4,5,6,7
59
69
70,2,7
84,4,9
94

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 5-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 13AK - 7AK - 10AK
ĐB45721
G149581
G290193 05073
G3 28749 57956 06164
80064 48288 65170
G49855 8994 8995 5266
G5 9974 7212 5754
4959 3908 9573
G6829 162 636
G7 00 43 47 82
ĐầuĐuôi
00,8
12
21,9
36
43,7,9
54,5,6,9
62,4,4,6
70,3,3,4
81,2,8
93,4,5

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 4-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 13AL - 1AL - 10AL
ĐB54949
G108119
G218807 83419
G3 96779 17235 12384
84620 04288 97115
G49498 6409 8411 2897
G5 7106 3219 7061
3554 6767 3799
G6886 753 220
G7 47 71 70 07
ĐầuĐuôi
06,7,7,9
11,5,9,9,9
20,0
35
47,9
53,4
61,7
70,1,9
84,6,8
97,8,9

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 3-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 13AM - 8AM - 14AM
ĐB19143
G180801
G241658 64482
G3 15807 06706 76479
97337 19586 70550
G43284 3273 1823 8386
G5 9338 0960 2939
8430 1275 8036
G6363 587 433
G7 82 89 02 37
ĐầuĐuôi
01,2,6,7
1
23
30,3,6,7,7,8,9
43
50,8
60,3
73,5,9
82,2,4,6,6,7,9
9

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 2-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 9AN - 6AN - 2AN
ĐB73604
G127909
G296677 59182
G3 26419 25056 94576
96614 06210 71718
G47486 1604 8369 5441
G5 0329 7801 5812
4287 9782 8338
G6411 031 776
G7 58 34 88 48
ĐầuĐuôi
01,4,4,9
10,1,2,4,8,9
29
31,4,8
41,8
56,8
69
76,6,7
82,2,6,7,8
9

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 1-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 9AP - 3AP - 1AP
ĐB32905
G186851
G269764 91081
G3 72289 81599 94736
57203 69056 10028
G45910 0591 1570 0763
G5 0812 7394 4484
2367 8964 9068
G6487 533 646
G7 58 53 41 29
ĐầuĐuôi
03,5
10,2
28,9
33,6
41,6
51,3,6,8
63,4,4,7,8
70
81,4,7,9
91,4,9

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 31-12-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13AQ - 19AQ - 5AQ - 4AQ
ĐB94908
G149302
G218108 56186
G3 15975 14777 32717
67954 48184 62704
G49764 4067 3398 4929
G5 5266 1039 5345
9842 3271 9591
G6790 812 777
G7 14 92 29 48
ĐầuĐuôi
02,4,8,8
12,4,7
29,9
39
42,5,8
54
64,6,7
71,5,7,7
84,6
90,1,2,8

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 30-12-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10AR - 14AR - 8AR
ĐB18988
G148668
G247991 35657
G3 18820 19040 74008
03454 47883 03994
G42118 3015 7345 1917
G5 3105 1707 1429
7360 7201 4545
G6319 411 577
G7 61 22 06 81
ĐầuĐuôi
01,5,6,7,8
11,5,7,8,9
20,2,9
3
40,5,5
54,7
60,1,8
77
81,3,8
91,4

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 29-12-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11AS - 2AS - 13AS
ĐB31701
G122760
G249305 35026
G3 90866 04092 27263
72704 38407 08896
G41593 0816 4711 1255
G5 8120 4328 6844
4860 6425 3001
G6527 181 599
G7 85 51 52 55
ĐầuĐuôi
01,1,4,5,7
11,6
20,5,6,7,8
3
44
51,2,5,5
60,0,3,6
7
81,5
92,3,6,9

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 28-12-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 2AT - 9AT - 14AT
ĐB95201
G121900
G215098 67305
G3 19780 42810 60054
40807 61786 23635
G43323 8242 8327 3211
G5 3288 1776 0822
9062 3587 8421
G6185 936 796
G7 89 65 84 10
ĐầuĐuôi
00,1,5,7
10,0,1
21,2,3,7
35,6
42
54
62,5
76
80,4,5,6,7,8,9
96,8

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 27-12-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11AU - 14AU - 7AU
ĐB04477
G186108
G216664 65637
G3 83666 88494 24451
71826 86158 78134
G44583 3655 6878 6318
G5 3563 8319 3495
7084 6518 6966
G6780 296 702
G7 47 32 41 00
ĐầuĐuôi
00,2,8
18,8,9
26
32,4,7
41,7
51,5,8
63,4,6,6
77,8
80,3,4
94,5,6

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 26-12-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6AV - 11AV - 4AV
ĐB05939
G133589
G295549 00419
G3 33834 41976 82949
68573 40892 67154
G40759 5463 4254 2547
G5 3247 7910 8620
0958 4482 8274
G6286 672 054
G7 75 02 74 80
ĐầuĐuôi
02
10,9
20
34,9
47,7,9,9
54,4,4,8,9
63
72,3,4,4,5,6
80,2,6,9
92

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 25-12-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1AX - 6AX - 10AX
ĐB15181
G185030
G279992 51324
G3 53607 37461 41086
07428 15004 34330
G47542 9772 4758 1551
G5 2159 3049 3494
2513 2576 3026
G6333 759 418
G7 38 59 02 43
ĐầuĐuôi
02,4,7
13,8
24,6,8
30,0,3,8
42,3,9
51,8,9,9,9
61
72,6
81,6
92,4

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 24-12-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10AY - 11AY - 2AY
ĐB75726
G142916
G294443 09818
G3 12713 69226 35217
35421 59553 56379
G42358 2667 3184 0103
G5 9354 8479 1902
2984 4433 2562
G6988 563 088
G7 88 98 94 57
ĐầuĐuôi
02,3
13,6,7,8
21,6,6
33
43
53,4,7,8
62,3,7
79,9
84,4,8,8,8
94,8

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 23-12-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14ZY - 8ZY - 5ZY
ĐB70724
G159175
G243469 66412
G3 27929 25035 44244
27602 38312 39603
G49701 3435 4191 7196
G5 1451 8284 9602
0326 3860 0894
G6974 027 404
G7 52 15 76 07
ĐầuĐuôi
01,2,2,3,4,7
12,2,5
24,6,7,9
35,5
44
51,2
60,9
74,5,6
84
91,4,6

Khi chơi xổ số miền Bắc thì người chơi thường quan tâm đến các thông tin về KQXSMB ba mươi ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Khi theo dõi sổ kết quả XSMB ba mươi ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 1 tháng vừa qua. Những thông tin mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website Xsmn.me của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

Với những cách theo dõi khác nhau thì người chơi có thể dễ dàng xem được những thông tin của sổ kết quả bằng cách nhấp chuột vào phần "Đầy đủ", "2 số" hoặc "3 số", tùy theo sự lựa chọn của mỗi người chơi.

Thời gian sổ kết quả miền Bắc cũng là một trong những thông tin được lưu ý nhiều nhất. Thời gian sổ vào lúc 18h15p các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật tại trường quay số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Bạn cũng có thể tham gia dự đoán KQXS với các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi với độ chính xác cao nhất và chuẩn xác nhất tại website Xsmn.me ngay hôm nay.