XSMN thứ bảy - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần - KQXSMN thứ 7

Tải app
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam thứ bảy ngày 15-08-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 15-8-2020
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
64
32
87
54
G7
085
766
965
576
G6
5893
4109
7820
5117
1410
6435
2359
3894
4338
2440
8108
7547
G5
5358
5175
9472
3232
G4
87202
43010
03813
15311
82052
49319
70039
73496
95471
62679
27335
96558
26833
77903
24952
35523
78660
11087
02852
26551
41014
71630
43194
31279
99236
53559
48470
47400
G3
55917
98118
52958
63391
88057
64918
01026
17356
G2
67308
63183
97705
81556
G1
96427
07834
21422
40236
ĐB
599965
190990
234541
987452
Quảng cáo

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 2,8,9 3 5 0,8
1 0,1,3,7,8,9 0,7 4,8
2 0,7 2,3 6
3 9 2,3,4,5,5 8 0,2,6,6
41 0,7
5 2,8 8,8 1,2,2,7,92,4,6,6,9
6 4,5 6 0,5
7 1,5,9 2 0,6,9
8 5 3 7,7
9 30,1,6 4 4

Xổ số miền Nam thứ bảy tuần rồi tuần trước ngày 08-08-2020

XSMN thứ 7 » XSMN 8-8-2020
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
16
21
19
69
G7
684
968
767
711
G6
3168
3299
3529
6563
2305
8695
6063
5639
4576
2892
2495
8213
G5
5296
0961
0247
8060
G4
63463
21548
53555
51364
01727
70001
84684
81205
28694
44058
76138
13982
01788
12090
96356
23867
76259
73728
65279
57479
15773
26805
13498
81190
71532
50967
55018
69788
G3
53095
17717
09811
22838
23742
47173
22493
50268
G2
64269
60265
20567
55386
G1
71060
12681
54465
59050
ĐB
346206
694115
556479
016452

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 1,6 5,5 5
1 6,7 1,5 9 1,3,8
2 7,9 1 8
3 8,8 9 2
4 8 2,7
5 5 8 6,9 0,2
6 0,3,4,8,9 1,3,5,8 3,5,7,7,7 0,7,8,9
7 3,3,6,9,9,9
8 4,4 1,2,8 6,8
9 5,6,9 0,4,5 0,2,3,5,8

KQXSMN thứ 7 Minh Ngọc ngày 01-08-2020

XSMN thứ 7 » XSMN 1-8-2020
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
97
74
90
67
G7
678
301
948
433
G6
8344
5130
7014
3734
2138
8963
2803
4657
0125
3737
3866
9910
G5
3294
4810
6350
6352
G4
04965
38221
48183
23290
16817
46500
76660
17532
40609
98998
63993
77717
30184
08398
66901
10178
04745
15891
18701
94929
54563
34443
16618
73277
09756
99285
46557
17644
G3
09605
34135
92327
06416
95186
26822
87216
81879
G2
24099
77210
73144
87544
G1
38786
68495
71261
84217
ĐB
126157
983009
932091
418922

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0,5 1,9,9 1,1,3
1 4,7 0,0,6,7 0,6,7,8
2 1 7 2,5,92
3 0,5 2,4,8 3,7
4 4 4,5,8 3,4,4
57 0,7 2,6,7
6 0,5 3 1,3 6,7
7 8 4 8 7,9
8 3,6 4 6 5
9 0,4,7,9 3,5,8,8 0,1,1
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Xổ số thứ bảy hàng tuần miền Nam ngày 25-07-2020

XSMN thứ 7 » XSMN 25-7-2020
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
47
59
34
12
G7
276
748
088
488
G6
7829
7335
9656
8859
2101
6942
7060
7168
0509
6731
4710
8156
G5
2318
5061
5719
7492
G4
46774
05233
74816
52280
41612
96517
96936
70900
99591
13400
56987
00764
97406
99407
89681
68313
97535
58142
08584
99762
33279
51314
87138
29125
85373
17422
70348
73812
G3
51290
26187
81365
00530
60536
92093
05155
20628
G2
26428
59686
01456
57969
G1
44812
08602
19919
62570
ĐB
971528
580844
173107
541136

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0,0,1,2,6,77,9
1 2,2,6,7,8 3,9,9 0,2,2,4
28,8,9 2,5,8
3 3,5,6 0 4,5,6 1,6,8
4 7 2,4,8 2 8
5 6 9,9 6 5,6
6 1,4,5 0,2,8 9
7 4,6 9 0,3
8 0,7 6,7 1,4,8 8
9 0 1 3 2

SXMN t7 - XSMN t7 ngày 18-07-2020

XSMN thứ 7 » XSMN 18-7-2020
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
42
35
89
34
G7
329
330
510
475
G6
3987
3225
2572
2269
2263
4076
4561
3564
1292
8095
1358
4860
G5
9083
6004
1319
8713
G4
47291
49777
95096
18189
63633
20104
70024
75867
62664
87123
97775
15945
85190
87205
63588
57223
05489
56199
32813
61084
36307
78158
35409
64166
27846
49754
52714
49599
G3
14278
40452
99703
71912
25793
55901
30407
91761
G2
02883
02041
83241
49186
G1
86420
69518
41519
63376
ĐB
250350
466291
030928
872546

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 4 3,4,5 1,7 7,9
1 2,8 0,3,9,9 3,4
2 0,4,5,9 3 3,8
3 3 0,5 4
4 2 1,5 16,6
50,2 4,8,8
6 3,4,7,9 1,4 0,1,6
7 2,7,8 5,6 5,6
8 3,3,7,9 4,8,9,9 6
9 1,6 0,1 2,3,9 5,9

Xổ số MN thứ 7 ngày 11-07-2020

XSMN thứ 7 » XSMN 11-7-2020
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
13
46
33
85
G7
292
425
423
174
G6
7902
1463
0978
6933
9337
9558
9254
3905
1531
1149
0756
6928
G5
1519
4025
6351
5115
G4
48693
94107
65554
31566
81928
51655
12731
24669
78438
20642
42749
81176
80033
00396
77681
02862
71749
46024
99001
45698
55480
56406
28704
84434
90620
30520
33788
94275
G3
37883
74138
99254
79620
79055
70274
19119
78064
G2
38321
22198
47488
56432
G1
78184
53699
11323
56704
ĐB
347375
401424
612319
854874

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 2,7 1,5 4,4,6
1 3,99 5,9
2 1,8 0,4,5,5 3,3,4 0,0,8
3 1,8 3,3,7,8 1,3 2,4
4 2,6,9 9 9
5 4,5 4,8 1,4,5 6
6 3,6 9 2 4
75,8 6 44,4,5
8 3,4 0,1,8 5,8
9 2,3 6,8,9 8

XS Miền Nam thứ 7 ngày 04-07-2020

XSMN thứ 7 » XSMN 4-7-2020
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
01
76
92
01
G7
267
578
304
747
G6
1690
5268
6770
8770
7947
0761
1705
3902
4644
1344
4053
8062
G5
3446
2121
9929
2350
G4
37306
50525
52430
38566
58780
89273
72795
40911
56513
68325
34035
90412
32598
40635
01053
39037
33842
14039
30082
60795
07551
95651
92578
13895
54480
51593
25698
25935
G3
47112
79833
51808
83012
24120
72618
62257
07917
G2
46162
12608
41302
02416
G1
23367
86403
52305
85439
ĐB
832802
930736
461847
041602

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 1,2,6 3,8,8 2,2,4,5,5 1,2
1 2 1,2,2,3 8 6,7
2 5 1,5 0,9
3 0,3 5,5,6 7,9 5,9
4 6 7 2,4,7 4,7
5 1,3 0,1,3,7
6 2,6,7,7,8 1 2
7 0,3 0,6,8 8
8 0 2 0
9 0,5 8 2,5 3,5,8

Xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần là những đài nào?

Kết quả XSMN thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p và kết thúc lúc 16h30 tại trường quay của 4 đài: Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), Long An (LA),  Bình Phước (BP), Hậu Giang (HG).

Trong 4 đài: có 2 đài chính (đài chánh): Long An, TP. HCM và 2 đài phụ là: Hậu Giang, Bình Phước. Tại trang KQXSMN thứ 7 hiển thị kết quả các tuần liên tiếp bao gồm hôm nay, tuần rồi, tuần trước, trong đó có thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số ở bên dưới nên dễ dàng tra cứu. Tường thuật SXMN thứ bảy trực tiếp Minh Ngọc được đánh giá là uy tín và nhanh nhất Việt Nam hiện nay với các CTV trực tại trường quay.

Những trường hợp nào trúng XSMN thứ bảy bị từ chối trả thưởng

Hãy lưu ý tránh rơi vào các trường hợp sau kẻo sẽ bị từ chối trả thưởng bạn nhé. Không chỉ các công ty xổ số miền Nam thứ bảy mà toàn bộ công ty xổ số kiến thiết cả nước đều có chung quy định này:

  • Vé số rách rời, chắp vá, bị tẩy xóa không có giá trị lĩnh thưởng
  • Vé số quá hạn đổi thưởng sẽ bị từ chối trả thưởng (thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng)

Vì thế nên khi đã nắm trong tay tờ vé số xs thứ 7, bạn cần giữ gìn nó thật cẩn thận và dò số đúng lịch kẻo bị lỡ mất giải thưởng một cách oan uổng thì thật là đáng tiếc!

Tham khảo xổ số miền Nam thứ 7 ở đâu để có khả năng chiến thắng cao?

Nếu bạn có kinh nghiệm bắt số thì hẳn bạn sẽ quan tâm đến các dữ liệu thống kê trên website của chúng tôi. Còn nếu bạn chưa biết nên đánh con gì hôm nay, có thể tham khảo Dự đoán xổ số miền Nam lấy số miễn phí hoặc xem mục bình luận để biết những người chơi khác chọn số nào hôm nay. Bạn cũng có thể quay thử kết quả xsmn th7 lấy may hoặc tra sổ mơ giải mộng xem giấc mơ đêm qua của bạn tương ứng với con số nào.

Trúng XSMN T7 liên hệ đổi thưởng tại:

Xổ Số Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466 - Fax: (84-28) 38 322832.

Xổ số Long An

Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An - Tỉnh Long An.

ĐT: 0723823076 - Fax: 0723822888.

Xổ số Bình Phước (XSKT BP)

Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Bình Phước.

Mã số thuế: 3800100513 – ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296.

Xổ số Hậu Giang (XSMN Hậu Giang)

Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

ĐT: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049.

Ngoài xổ số truyền thống sxmn t7, bạn có thể tham khảo thêm các thông tin về xs max 4D thứ 7 và xổ số Power 6/55 thứ 7 được cập nhật tại xsmn.me.