KQ MN thứ 7 - KQXSMN thứ 7 - Xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 18/03/2018

Đà Lạt Khánh Hòa Miền Bắc
Kiên Giang Kon Tum Mega 6/45
Tiền Giang
 • Miền Nam
 • Thứ 2
 • Thứ 3
 • Thứ 4
 • Thứ 5
 • Thứ 6
 • Thứ 7
 • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 17-3-2018 - Xổ số miền Nam

Long An
Mã: LA
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Bình Phước
Mã: BP
G8
01
55
48
82
G7
707
997
868
530
G6
4513
8685
9943
2343
2517
2034
8698
6889
9986
8400
6489
1360
G5
0342
7394
3757
6416
G4
60575
34577
81314
44948
85766
01118
46090
34436
26103
35442
47519
41804
00700
36775
80364
67220
35675
63963
43896
33166
58036
52929
51176
00741
79034
87483
62345
99413
G3
85791
12969
53656
61024
94981
93547
20722
30420
G2
00400
70911
73409
94827
G1
34235
53352
56608
42713
ĐB
353471
920923
066068
414986
Đầu Long An TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
0 0,1,7 0,3,4 8,9 0
1 3,4,8 1,7,9 3,3,6
2 3,4 0 0,2,7,9
3 5 4,6 6 0,4
4 2,3,8 2,3 7,8 1,5
5 2,5,6 7
6 6,9 3,4,6,8,8 0
7 1,5,7 5 5 6
8 5 1,6,9 2,3,6,9
9 0,1 4,7 6,8

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 10-3-2018 - Xổ số miền Nam

Long An
Mã: LA
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Bình Phước
Mã: BP
G8
28
66
91
03
G7
751
747
906
593
G6
7710
5583
9848
5869
1767
5638
4238
3117
8019
2300
7338
6756
G5
8082
5705
4147
8637
G4
75096
65163
52388
94452
53546
62600
33670
41542
81375
24256
49595
11481
62422
08361
91780
03101
43975
87146
40818
46226
71585
65651
98922
40531
52907
08967
44578
86978
G3
95440
26474
04078
95966
61735
79460
45735
23534
G2
03237
16398
30418
00620
G1
06249
53123
44906
94733
ĐB
465282
229105
435467
498187
Đầu Long An TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
0 0 5,5 1,6,6 0,3,7
1 0 7,8,8,9
2 8 2,3 6 0,2
3 7 8 5,8 1,3,4,5,7,8
4 0,6,8,9 2,7 6,7
5 1,2 6 1,6
6 3 1,6,6,7,9 0,7 7
7 0,4 5,8 5 8,8
8 2,2,3,8 1 0,5 7
9 6 5,8 1 3

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 3-3-2018 - Xổ số miền Nam

Long An
Mã: LA
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Bình Phước
Mã: BP
G8
35
94
76
59
G7
572
764
843
153
G6
9422
2304
1777
0694
2156
1324
8680
0393
4042
5608
4317
7694
G5
6670
0112
8686
7450
G4
41629
92703
22200
22245
38418
34715
45863
29011
18767
75305
90439
99122
69306
32168
40463
09294
45540
93139
19938
53133
04015
35942
57888
67976
36181
04067
09333
23212
G3
72664
40028
37920
60112
44518
59530
66432
72247
G2
49769
00771
33943
46488
G1
37442
30168
58619
18660
ĐB
228962
223365
538468
045742
Đầu Long An TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
0 0,3,4 5,6 8
1 5,8 1,2,2 5,8,9 2,7
2 2,8,9 0,2,4
3 5 9 0,3,8,9 2,3
4 2,5 0,2,3,3 2,2,7
5 6 0,3,9
6 2,3,4,9 4,5,7,8,8 3,8 0,7
7 0,2,7 1 6 6
8 0,6 1,8,8
9 4,4 3,4 4

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 24-2-2018 - Xổ số miền Nam

Long An
Mã: LA
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Bình Phước
Mã: BP
G8
94
46
51
92
G7
338
031
791
458
G6
8716
9679
0786
3822
4758
5469
4112
6414
0083
1675
3652
2894
G5
3858
3491
1190
6209
G4
95740
65886
97974
70894
35235
74024
88208
54569
33440
53231
31374
63530
19599
95256
19213
84447
94092
01746
27259
51797
39315
91845
74858
25400
13028
76852
25337
08216
G3
07393
72187
04363
58829
90515
95539
18983
07559
G2
95192
26035
85148
12703
G1
80991
03230
79346
97564
ĐB
794393
106561
800565
707763
Đầu Long An TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
0 8 0,3,9
1 6 2,3,4,5,5 6
2 4 2,9 8
3 5,8 0,0,1,1,5 9 7
4 0 0,6 6,6,7,8 5
5 8 6,8 1,9 2,2,8,8,9
6 1,3,9,9 5 3,4
7 4,9 4 5
8 6,6,7 3 3
9 1,2,3,3,4,4 1,9 0,1,2,7 2,4

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 17-2-2018 - Xổ số miền Nam

Long An
Mã: LA
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Bình Phước
Mã: BP
G8
97
29
31
46
G7
629
868
839
702
G6
1370
5626
8206
4185
2763
0312
8420
5400
4900
1538
0831
6403
G5
4791
5057
8742
5468
G4
90566
60147
27996
38620
34954
47761
37411
25632
55432
33028
05410
85858
07564
22531
23353
59042
63583
23530
23028
16917
77501
12532
03033
13407
42247
38970
57178
63604
G3
81984
06958
94205
62564
90109
71084
34064
90107
G2
82306
58000
20938
53281
G1
20577
55070
12817
55876
ĐB
068586
620762
879038
401155
Đầu Long An TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
0 6,6 0,5 0,0,1,9 2,3,4,7,7
1 1 0,2 7,7
2 0,6,9 8,9 0,8
3 1,2,2 0,1,8,8,9 1,2,3,8
4 7 2,2 6,7
5 4,8 7,8 3 5
6 1,6 2,3,4,4,8 4,8
7 0,7 0 0,6,8
8 4,6 5 3,4 1
9 1,6,7

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 10-2-2018 - Xổ số miền Nam

Long An
Mã: LA
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Bình Phước
Mã: BP
G8
62
44
76
32
G7
208
236
070
538
G6
6537
5205
1985
4108
4143
7057
4340
4636
4194
8956
8505
3512
G5
5032
6192
2169
3801
G4
98374
18491
56834
63012
66863
55603
12266
45315
04815
69525
87276
07131
06778
04729
04590
99150
76554
45474
79467
37524
49534
81067
33828
52648
10388
12072
14915
83300
G3
11506
81040
46767
96559
50157
64922
69019
04802
G2
42372
58144
90875
96233
G1
01753
44831
73410
97125
ĐB
985816
377323
086719
070152
Đầu Long An TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
0 3,5,6,8 8 0,1,2,5
1 2,6 5,5 0,9 2,5,9
2 3,5,9 2,4 5,8
3 2,4,7 1,1,6 4,6 2,3,8
4 0 3,4,4 0 8
5 3 7,9 0,4,7 2,6
6 2,3,6 7 7,9 7
7 2,4 6,8 0,4,5,6 2
8 5 8
9 1 2 0,4

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 3-2-2018 - Xổ số miền Nam

Long An
Mã: LA
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Bình Phước
Mã: BP
G8
81
64
06
61
G7
405
939
582
804
G6
3878
6446
0494
9737
3462
4275
3902
4299
7751
4650
3969
9927
G5
5525
0444
7248
3462
G4
90880
77857
26799
90525
76133
05125
74452
55230
04092
99219
99361
28099
06539
15855
10959
89396
52241
42543
60989
04194
50009
45476
34968
75313
91140
86094
15657
85283
G3
80043
95009
13473
76495
74133
14399
44398
19036
G2
08830
51514
92312
05657
G1
72138
71777
47065
70736
ĐB
585969
635316
737084
639377
Đầu Long An TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
0 5,9 2,6,9 4
1 4,6,9 2 3
2 5,5,5 7
3 0,3,8 0,7,9,9 3 6,6
4 3,6 4 1,3,8 0
5 2,7 5 1,9 0,7,7
6 9 1,2,4 5 1,2,8,9
7 8 3,5,7 6,7
8 0,1 2,4,9 3
9 4,9 2,5,9 4,6,9,9 4,8

Kết quả KQ XSMN thứ 7 minh ngọc, minh chính (hay KQSXMN thứ 7, QSMT MN thứ 7, XSMNAM thu 7) hôm nay được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15 vào các ngày thứ bảy hàng tuần tại trường quay:

 • Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh (XSHCM, SXHCM, XSTP, SXTP)

 • Xổ số kiến thiết Long An (XSLA, SXLA)

 • Xổ số kiến thiết Bình Phước (XSBP, SXBP)

 • Xổ số kiến thiết Hậu Giang (XSHG, SXHG)

Trên một trang XSMN thứ 7 tổng hợp XSMN thứ 7 theo từng tuần trong tháng bao gồm tuần rồi, tuần trước, trong đó có thống kê XSMN đầu đuôi thứ 7 ở bên dưới nên dễ dàng theo dõi và rất tiện lợi. Xổ số miền Nam đài chính (đài chánh) thứ 7 gồm có: Long An, TPHCM, đài phụ thứ 7 gồm có: Hậu Giang, Bình Phước

Tường thuật SXMN thu bay truc tiep minh ngoc được đánh giá là uy tín và nhanh nhất Việt Nam hiện nay với các CTV trực tại trường quay. Bạn có thể lấy/xem kết quả Xo so mien nam thu bay (xổ số 4 đài thứ 7) tuần này và tuần trước bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp sau:

 

XSMN t7, SXMN th7, KQXSMN t7, XSKT MN thu 7, QSMT MN thứ 7

 

Bạn có thể tham khảo dự đoán xsmn thứ 7 tại mục Dự đoán của xsmn.me. Ngoài ra bạn có thể xem và tham khảo dự đoán xổ số miền Nam từ thứ 2 đến chủ nhật miễn phí tại đây.

Mặt khác, bạn có thể theo dõi kết quả xs max 4D thứ 7 và kết quả xổ số Power 6/55 thứ 7 của Vietlott nhanh nhất và chính xác nhất tại website của chúng tôi.