Mơ thấy đánh ghen, Chiêm bao thấy đánh ghen đánh con gì

Mơ thấy đánh ghen

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đánh ghen 49, 87

Giải mã giấc mơ thấy đánh ghen

- Chiêm bao thấy mình đánh ghen là điềm vợ chồng hòa thuận.

- Thấy mình bị đánh ghen là có bạn bè mời đi ăn uống.

- Thấy trong nhà xảy ra chuyện đánh ghen là có tiếng thị phi, nên hoà hoãn kẻo sanh lớn chuyện.

Mơ thấy đánh ghen, bạn nên đánh đề con 49, 87.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
vẽ tranh 04, 48, 85
trường học 09, 56, 69, 83
cái thuổng 94, 96
tàn sát 05, 59
con ruồi 78
bị bỏng vào tay 17, 21
đi đái dắt 98, 99
câu được cá 83, 33
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
kim chỉ 11, 15, 94