Mơ thấy đánh ghen, Chiêm bao thấy đánh ghen đánh con gì

Mơ thấy đánh ghen

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đánh ghen 49, 87

Giải mã giấc mơ thấy đánh ghen

- Chiêm bao thấy mình đánh ghen là điềm vợ chồng hòa thuận.

- Thấy mình bị đánh ghen là có bạn bè mời đi ăn uống.

- Thấy trong nhà xảy ra chuyện đánh ghen là có tiếng thị phi, nên hoà hoãn kẻo sanh lớn chuyện.

Mơ thấy đánh ghen, bạn nên đánh đề con 49, 87.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xem đám ma 25, 52
con trai 68
đi đánh được cá 76
cười với nam 09, 59
nhà ở bình thường 26, 66, 86, 96
xe tang 34, 35, 36
khoai lang 51, 52, 95
sấm sét 94, 95, 54
người tàn tật 93, 91
mua vàng 01, 10, 15, 75