Mơ thấy ăn chuối, Chiêm bao thấy ăn chuối đánh con gì

Mơ thấy ăn chuối

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ăn chuối 34, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
báo 26, 62
người già đến 56, 86
kiến lửa 29
hương đèn 06, 31, 63, 82
đống rơm 25, 65, 27
trời sao lác đác 31, 49
ong mật 16, 56, 96
bùa giải 16, 18, 78