Mơ thấy tượng đá, Chiêm bao thấy tượng đá đánh con gì

Mơ thấy tượng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tượng đá 06, 56, 65

Mơ thấy tượng đá

- Mơ thấy tượng đá là điểm gở

- Mơ thấy thần tượng đá hay tượng đồn biết nói là thất bại.

- Mơ thấy bức tượng cử động là phá sản, tù tội.

Mơ thấy tượng đá, bạn nên đánh đề con 06, 56, 65.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bảo lãnh đỡ đầu 86
kẻ chân châu 13, 31, 60
ngồi gãi chấy 14, 15, 16
thuốc lá giả 92, 29
nói chuyện với mẹ 57, 75
đầu trâu 51, 71, 91
thang đổ 01, 48
lái buôn 32
con chó 29, 59, 95
ăn tôm 83, 89