Mơ thấy tượng đá, Chiêm bao thấy tượng đá đánh con gì

Mơ thấy tượng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tượng đá 06, 56, 65

Mơ thấy tượng đá

- Mơ thấy tượng đá là điểm gở

- Mơ thấy thần tượng đá hay tượng đồn biết nói là thất bại.

- Mơ thấy bức tượng cử động là phá sản, tù tội.

Mơ thấy tượng đá, bạn nên đánh đề con 06, 56, 65.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cột điện 11
mơ thấy tình địch 62, 61
bánh xe 82
uống sữa 45, 62
tiền giả 00, 86
cháy đồ điện 77, 78, 79
sửa lại hố xí 79, 70
thiếu ngữ văn 63
con điên 52, 08, 89
đưa tang 72, 27