Mơ thấy tượng đá, Chiêm bao thấy tượng đá đánh con gì

Mơ thấy tượng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tượng đá 06, 56, 65

Mơ thấy tượng đá

- Mơ thấy tượng đá là điểm gở

- Mơ thấy thần tượng đá hay tượng đồn biết nói là thất bại.

- Mơ thấy bức tượng cử động là phá sản, tù tội.

Mơ thấy tượng đá, bạn nên đánh đề con 06, 56, 65.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Trứng 80,93
hai con mèo cắn nhau 86
két xăng 64, 74
dùng lửa đốt súc vât 48
vàng ngọc 03, 63, 83
vé thưởng 29, 86
râu mọc dài 25, 57
mẹ đỡ đầu 26, 76, 67
nhà sư 16, 61, 36
con dòi 57