Mơ thấy tượng đá, Chiêm bao thấy tượng đá đánh con gì

Mơ thấy tượng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tượng đá 06, 56, 65

Mơ thấy tượng đá

- Mơ thấy tượng đá là điểm gở

- Mơ thấy thần tượng đá hay tượng đồn biết nói là thất bại.

- Mơ thấy bức tượng cử động là phá sản, tù tội.

Mơ thấy tượng đá, bạn nên đánh đề con 06, 56, 65.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thua xì 39, 93, 63
thổ công 57, 79
cái mũ 28, 46, 68, 86
tiền giả 00, 86
cúng chay 37, 77
quan tài chưa chôn 04
bằng lòng đồng ý 52, 32
uống thuốc 01
đôi chim bồ câu 02, 22
cái nhìn nham hiểm 61, 49