Mơ thấy quái vật, Chiêm bao thấy quái vật đánh con gì

Mơ thấy quái vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
quái vật 30, 39, 17

Giải mã giấc mơ thấy quái vật

- Chiêm bao thấy quái vật rượt đuổi mình là điềm bịnh hoạn tới nơi.

- Mơ thấy quái vật hạ mình là điềm bất thường.

- Mơ thấy mình hạ quái vật là thoát được tai nạn.

Mơ thấy quái vật, bạn nên đánh đề con 30, 39, 17.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị thủ tiêu 06, 14
cái xích 79, 82
hai người khiêng quan tài 69
đồng hồ 95, 58
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52
mình bị đuổi 94, 85
ăn trộm 01,90
quan tài 06, 56, 26
vẽ tranh 04, 48, 85
hồn người chết 04, 10, 80, 81