Mơ thấy phượng hoàng, Chiêm bao thấy phượng hoàng đánh con gì

Mơ thấy phượng hoàng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phượng hoàng 13, 78, 98

Giải mã giấc mơ thấy phượng hoàng

Chiêm bao thấy chim là điềm lành .

Mơ thấy chim phượng hoàng là có quý nhân trợ giúp .

Mơ thấy phượng hoàng đậu trên mình là sắp được chia gia tài . 

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy phượng hoàng, bạn nên đánh đề con 13, 78, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Gián 49,01
bằng lòng đồng ý 52, 32
hiện vật 65, 56
con mọt 05, 39
con tầu 42, 82
trời xanh 37, 77, 78
đẻ ra mèo 01, 23, 62
bị bỏng vào mông 16, 50, 15
bụi cây 56, 65
xây dựng bàn thờ 27, 72