Mơ thấy phượng hoàng, Chiêm bao thấy phượng hoàng đánh con gì

Mơ thấy phượng hoàng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phượng hoàng 13, 78, 98

Giải mã giấc mơ thấy phượng hoàng

Chiêm bao thấy chim là điềm lành .

Mơ thấy chim phượng hoàng là có quý nhân trợ giúp .

Mơ thấy phượng hoàng đậu trên mình là sắp được chia gia tài . 

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy phượng hoàng, bạn nên đánh đề con 13, 78, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cá thường 56
bà chửa 09, 29, 39
xe ô tô 08, 80, 85
cá chạch 85
chó đến nhà 93, 98
công an giao thông CSGT CAGT 45,64
chuyển nhà 14, 16
con thỏ 08, 48, 69
ân ái 25, 75
quan tài bôc khói 62, 63