Mơ thấy phượng hoàng, Chiêm bao thấy phượng hoàng đánh con gì

Mơ thấy phượng hoàng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phượng hoàng 13, 78, 98

Giải mã giấc mơ thấy phượng hoàng

Chiêm bao thấy chim là điềm lành .

Mơ thấy chim phượng hoàng là có quý nhân trợ giúp .

Mơ thấy phượng hoàng đậu trên mình là sắp được chia gia tài . 

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy phượng hoàng, bạn nên đánh đề con 13, 78, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xây nhà dỡ đi 08, 10
quạ chết 36, 80, 85
cây khế 07, 70
cho con xe 69, 96, 64
con chuột 02, 20, 55
cái thuổng 94, 96
nước ngập trong nhà 67, 68
cánh cửa 28, 83
bếp lửa 20, 25, 54
cây sai quả 49, 73, 36