Mơ thấy ông cụ già, Chiêm bao thấy ông cụ già đánh con gì

Mơ thấy ông cụ già

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông cụ già 15, 65, 56, 96

Giải mã giấc mơ thấy ông cụ già

Mơ thấy một ông cụ già đến với mình là sẽ có uy tín, tin cậy.

Mơ thấy ông cụ già ngồi câu là tài lộc đi đôi với danh vọng.

Mơ thấy ông cụ già hành khất là được thăng tiến.

Bộ số tương ứng với giấc mơ này: 15, 65, 56, 96

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con ở 25, 65, 71, 76
may quần áo mới 54
thiên đường 37, 77, 78
cái chổi 85, 93
ăn trưa 01,02,92
tiền hai nghìn 53, 96
con kiến 29
mèo đen 81, 85, 98
bộ mặt tươi cười 41, 46
ma hiện hình 02, 37