Mơ thấy ông cụ già, Chiêm bao thấy ông cụ già đánh con gì

Mơ thấy ông cụ già

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông cụ già 15, 65, 56, 96

Giải mã giấc mơ thấy ông cụ già

Mơ thấy một ông cụ già đến với mình là sẽ có uy tín, tin cậy.

Mơ thấy ông cụ già ngồi câu là tài lộc đi đôi với danh vọng.

Mơ thấy ông cụ già hành khất là được thăng tiến.

Bộ số tương ứng với giấc mơ này: 15, 65, 56, 96

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con ở 25, 65, 71, 76
đi xa đánh nhau 93, 39
cò trắng 84, 00
bán hàng rong 95
nhà trong rừng 02, 18, 51
tiền năm trăm 56, 46
đàn lợn 38, 49
vua quan 03, 43, 93
ông già 36, 76, 56
nhà trẻ 27, 37