Mơ thấy ông cụ già, Chiêm bao thấy ông cụ già đánh con gì

Tải app

Mơ thấy ông cụ già

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông cụ già 15, 65, 56, 96

Giải mã giấc mơ thấy ông cụ già

Mơ thấy một ông cụ già đến với mình là sẽ có uy tín, tin cậy.

Mơ thấy ông cụ già ngồi câu là tài lộc đi đôi với danh vọng.

Mơ thấy ông cụ già hành khất là được thăng tiến.

Bộ số tương ứng với giấc mơ này: 15, 65, 56, 96

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà sư 16, 61, 36
hoa đào 51, 54
áo của chồng 07, 70
người tàn tật 93, 91
gặp người thân 70, 75, 78
mực đen 10, 90, 78
đi ỉa chảy 01, 06
tượng đá 06, 56, 65
Nhiều người chết 90,20
mất xe máy 14, 41, 48