Mơ thấy ông cụ già, Chiêm bao thấy ông cụ già đánh con gì

Mơ thấy ông cụ già

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông cụ già 15, 65, 56, 96

Giải mã giấc mơ thấy ông cụ già

Mơ thấy một ông cụ già đến với mình là sẽ có uy tín, tin cậy.

Mơ thấy ông cụ già ngồi câu là tài lộc đi đôi với danh vọng.

Mơ thấy ông cụ già hành khất là được thăng tiến.

Bộ số tương ứng với giấc mơ này: 15, 65, 56, 96

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xây dựng bàn thờ 27, 72
mình đi ăn trộm 01, 90, 05, 45, 85
trời xanh 37, 77, 78
kẻ chân châu 13, 31, 60
kim chỉ 11, 15, 94
cho xe 29, 79, 92
hàn bánh xe 32, 89
mình bị bắt 84
nước đái có màu 63
địa ngục 94, 95