Mơ thấy ôm nhau, Chiêm bao thấy ôm nhau đánh con gì

Mơ thấy ôm nhau

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ôm nhau 64, 85, 97

Giải mã giấc mơ thấy ôm nhau

- Chiêm bao thấy ôm ấp người yêu là bị tai tiếng.

- Thấy ôm ấp một em bé trai hay gái là sắp có lợi vào.

- Thấy ôm chồng mừng rỡ là có của bất ngờ.

- Thấy ôm ấp đ àn bà là gặp xui xẻo.

Mơ thấy ôm nhau, bạn nên đánh đề con 64, 85, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quần áo 06, 09
chim bay 71, 72,67
kẻ trộm cậy cửa 79, 20
nhà mát 32, 23
cá sấu 89, 58
xe ô tô 08, 80, 85
bù nhìn 27, 29
thi thố 00, 62
lá rụng 51, 59
nếm đồ chua chát 68, 54, 45