Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bẹp lốp xe 58, 98
tượng đá 06, 56, 65
cổng trào 40, 80, 20
của đàn bà 27, 28, 87
rơi kính đeo 25, 26, 27
buồn vì vợ 09, 90
thấy người còn trẻ 64, 78
ném 05, 65, 85
Bọ cạp 39,20
trẻ con cãi nhau 89, 98