Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con mọt 05, 39
quần áo 06, 09
con thỏ 08, 48, 69
dắt trâu 29
thi thố 00, 62
cổng chào 20, 40, 80
rổ đỗ 28, 48, 86, 68
đi xa đánh nhau 93, 39
bà già trẻ em 14, 41
lốp xe đạp 01, 08