Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trồng cây 84, 97
được của 53, 78, 80
con cua 67, 89
đỉa bám vào chân 29
ăn cá to 85, 67
con gái mình chết 35
cái mũ 28, 46, 68, 86
đi vệ sinh 86, 98
lá rụng 51, 59
thaất vọng 12, 71, 64