Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ thấy mẹ chết nhưng mẹ chưa chết 26, 16, 36
cái tát 06
đánh nhau ném lựu đạn 67
cá to nhỏ 09
ma hiện hình 02, 37
nhà ngói đỏ 84, 92
cá sấu 89, 58
nhiều hũ nước đái 96, 69
chơi xuân 13, 39, 79
xem đá bóng 72, 96