Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đổi bánh xe đạp 26, 90
tòa án 72, 98, 47
cái mả 30, 70, 40, 90
người dập lửa 34, 47, 69
nhà hộ sinh 37, 71, 73, 79
thấy người đội mũ 56, 89
thiên tài 49, 79, 29
hàn bánh xe 32, 89
bếp lò 43, 63, 83
cánh cửa 28, 83