Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
vé xổ số 08, 28
vua quan 03, 43, 93
kiến cắn 29
cac-con số 39, 93
chơi tú lơ khơ 03, 62
hương cháy 07, 20, 70, 57
tình báo 30
đi làm 01, 21, 26
mèo đẻ 01, 23, 62
vào nhà máy 08, 18, 68