Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nước lụt 67, 68
vay mượn 06, 86
tàn sát 05, 59
con muỗi 46
cánh cửa 28, 83
phật 57, 75,51,01
đái dầm 20, 60, 70
bàn thờ nghi ngút 89, 98
nhiều người đòi nợ mình 56
dắt trâu 29