Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bạn đến nhà 64, 65
mẹ đi xa về 07
bến xe 58, 98
đào đất 56
thầy bói 14, 49, 64
hùm beo 29, 40
bắt cua 67, 89
lấy chồng 31, 62, 69
xe cẩu 26, 56, 76, 75
gặp cụ già đạo đức 41, 64, 62