Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy treo cổ nhiều người 86
thằng hề 03, 30
chó đuổi chạy xuống ao 68
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18
sinh đẻ 27, 56
chùa 05, 56, 26
đi ỉa gặp người 67, 76
ông trời 37
đàn trâu 31, 51
nắng 52, 72, 29, 92