Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cháy nhà 05, 43, 67
xây dựng bàn thờ 27, 72
vượng 04
chỗ kín đàn ông 01, 21
tham ăn 69, 48
củ cà rốt 01, 51
khiêu vũ 42, 47, 43
thằng điên 79, 28, 78
chèo nóc nhà 48, 98
mình thoát chết 86, 87