Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hiện vật 65, 56
cây cảnh trong nhà 06
nhà hộ sinh 37, 71, 73, 79
tình nhân ồn ào 47, 78
sư sãi 76, 46
cá vàng 20, 29
viên thuốc bổ máu 01
bị phạt 51, 56
con dòi 57
con trĩ 01, 30, 70, 75