Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xem đá bóng 72, 96
mơ thấy bà 42, 27, 51
lớp học 81, 84
cột điện 11
cac-con số 39, 93
nhà ngói đỏ 84, 92
chồng ngoại tình 90, 87
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86
rắn xanh lục 64,27,75
thấy người mua 68