Mơ thấy con dế, Chiêm bao thấy con dế đánh con gì

Mơ thấy con dế

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con dế 33, 45, 99

Giải mã giấc mơ thấy con dế

- Chiêm bao thấy bắt dế là gia đình yên vui.

- Mơ thấy dế đáp vào mình là hạnh phúc gần kề.

- Mơ thấy dế chui xuống hang là có tài lộc.

- Mơ thấy dế đá nhau là kẻ muốn hại mình đã bị kẻ khác trừng trị.

Bộ số tương ứng cho giấc mơ thấy con dế là: 33, 45, 99

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con giun 11, 94
đi đánh được cá 76
chó cắn đuổi 58, 38
hầm tối tăm 87, 82, 72
hai thằng ăn cắp 26, 62
gặp bạn trai 04, 37, 38
đàn ông ăn mày 04, 45
Đi hát karaoke 12, 34
hàn bánh xe 32, 89
đồi núi 68, 86, 81