Mơ thấy con dế, Chiêm bao thấy con dế đánh con gì

Mơ thấy con dế

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con dế 33, 45, 99

Giải mã giấc mơ thấy con dế

- Chiêm bao thấy bắt dế là gia đình yên vui.

- Mơ thấy dế đáp vào mình là hạnh phúc gần kề.

- Mơ thấy dế chui xuống hang là có tài lộc.

- Mơ thấy dế đá nhau là kẻ muốn hại mình đã bị kẻ khác trừng trị.

Bộ số tương ứng cho giấc mơ thấy con dế là: 33, 45, 99

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người trèo cây ngã 33
con vẹn 61, 62
được vàng 10, 04, 15, 75
đi đánh được cá 76
than thở 90, 95
nhẫn vàng 10, 50, 70, 75
người mẹ tốt 01, 22, 41
khí giới 70
phượng hoàng 13, 78, 98
bố mẹ, bố con 20, 60, 21