Mơ thấy con dế, Chiêm bao thấy con dế đánh con gì

Mơ thấy con dế

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con dế 33, 45, 99

Giải mã giấc mơ thấy con dế

- Chiêm bao thấy bắt dế là gia đình yên vui.

- Mơ thấy dế đáp vào mình là hạnh phúc gần kề.

- Mơ thấy dế chui xuống hang là có tài lộc.

- Mơ thấy dế đá nhau là kẻ muốn hại mình đã bị kẻ khác trừng trị.

Bộ số tương ứng cho giấc mơ thấy con dế là: 33, 45, 99

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
giang 06
cá mây chiều 82, 28
áo mưa 87, 42, 07, 67
viên thuốc bổ máu 01
rắn quấn 05, 15, 51
công an giao thông CSGT CAGT 45,64
thằng điên 79, 28, 78
màu trắng 02
vợ ngoại tình 03, 93
lội ao vớt bèo 08, 18