Mơ thấy dương vật, Chiêm bao thấy dương vật đánh con gì

Mơ thấy dương vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
dương vật 21, 12, 51

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thắp nhang 00, 88
mơ trẻ con chết 46
trông thấy hai đống cứt tròn 01, 02, 20
đàn bà đẻ 34, 36, 46, 90
thẩm phán quan tòa 24, 89
vợ chồng cãi nhau 01, 02, 52
uống rượu 35, 45, 90
người già đến 56, 86
tờ giấy 89, 39
mất ô tô 52, 28