Mơ thấy đàn trâu, Chiêm bao thấy đàn trâu đánh con gì

Mơ thấy đàn trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn trâu 31, 51

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngủ với gái 21, 61, 28, 75, 57
lợn đen nhỏ 38
mua vàng 01, 10, 15, 75
rơm rạ 36, 78
đàn ông chết 06, 26
bất lực 26, 32
rắn vào nhà 22, 26, 30
quả khế 07, 70
hai con mèo cắn nhau 86
con dê 15, 35, 75