Mơ thấy đàn trâu, Chiêm bao thấy đàn trâu đánh con gì

Mơ thấy đàn trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn trâu 31, 51

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phật 57, 75,51,01
xe đạp bị hỏng 15
yêu người quen 70, 75
làm cổng 56
xóm cũ 64, 47
rađa 45, 54
quả na 13, 14
cái mả 30, 70, 40, 90
áo của chồng 07, 70
mình chém người 56