Mơ thấy đàn trâu, Chiêm bao thấy đàn trâu đánh con gì

Mơ thấy đàn trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn trâu 31, 51

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sổ điểm 30, 35
ăn tôm 83, 89
bố 04, 88
cưới vợ 70, 65, 69
bố mẹ, bố con 20, 60, 21
phu hồ 03, 08, 83
đi ỉa đông người 08, 09
thoát trấn lột 00, 08
áo len 34, 84
bát ngọc 30, 70