Mơ thấy con vịt, Chiêm bao thấy con vịt đánh con gì

Mơ thấy con vịt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con vịt 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cắt tóc 82, 83, 85
yêu 75, 70
bánh pháo 34
29,58
tù tội 92, 29
con chấy 11, 16, 61
uống máu 19, 64, 69
hiện rõ hình 96, 46
ăn trộm cá 63, 73, 87
tầu thủy 11, 16