Mơ thấy con vịt, Chiêm bao thấy con vịt đánh con gì

Mơ thấy con vịt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con vịt 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
không mặc quần áo 18, 81, 48, 84
cái cù 02, 32, 62
trèo cây ổi 49
cá cảnh 40
ngựa 01, 62
áo tây 00,04
chó cắn chảy máu 98, 89
bình 07
người dân tộc đánh nhau 83, 37
đậu 07