Mơ thấy con vịt, Chiêm bao thấy con vịt đánh con gì

Mơ thấy con vịt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con vịt 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con quạ 25, 62, 65
lớp học 81, 84
cái mả 30, 70, 40, 90
mẹ bế con gái 64, 14
mèo nhà 81, 18
nhà trọ 92. 19
cháy đồ điện 77, 78, 79
ong vàng 16, 56, 96
quả bóng 11, 45, 72
quan tài chưa chôn 04