Mơ thấy con vịt, Chiêm bao thấy con vịt đánh con gì

Mơ thấy con vịt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con vịt 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp lợn 59, 70, 07, 62
máu 19, 69, 64
xe ngựa 15, 52, 92
ăn trộm cá 63, 73, 87
mặc áo đẹp 12, 33
29,58
cái tẩu 26, 75, 21
mơ thấy bà 42, 27, 51
hiện rõ hình 96, 46
xe lửa 03, 09, 63