Mơ thấy con vịt, Chiêm bao thấy con vịt đánh con gì

Mơ thấy con vịt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con vịt 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thằng điên 79, 28, 78
hai anh em bế nhau 73,53
mình giết người 47, 83
bướm đậu 45
con dòi 57
nhà sư 16, 61, 36
thiên đường 37, 77, 78
đàn bà ghen 09, 23
quan tài có xác chết 74, 21
cái giếng 92, 29