Mơ thấy con muỗi, Chiêm bao thấy con muỗi đánh con gì

Mơ thấy con muỗi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con muỗi 46

Giải mã giấc mơ thấy con muỗi

- Chiêm bao thấy bị con muỗi đốt là bị rù quến.

- Chiêm bao thấy con muỗi đáp vào mình thật nhiều như ong, là được nhiều người tranh giành yêu mình, nếu là thiếu nữ nằm chiêm bao này, nên đề phòng lời ngon ngọt, có thể có tai hại.

- Chiêm bao thấy con muỗi bay vơ vẩn quanh mình là có người ve vãn, làm mình khó chịu.

Nếu bạn mơ  thấy con muỗi, bạn nên đánh con 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người bị ám sát 22, 37
ong mật 16, 56, 96
lò sưởi tắt 42, 47
màu đỏ 26, 68, 82
chờ đợi 53, 64
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
sao 05
nhiều mầu 78
xe lửa gặp ba li e 69, 75
rổ trứng 70, 30