Mơ thấy con muỗi, Chiêm bao thấy con muỗi đánh con gì

Mơ thấy con muỗi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con muỗi 46

Giải mã giấc mơ thấy con muỗi

- Chiêm bao thấy bị con muỗi đốt là bị rù quến.

- Chiêm bao thấy con muỗi đáp vào mình thật nhiều như ong, là được nhiều người tranh giành yêu mình, nếu là thiếu nữ nằm chiêm bao này, nên đề phòng lời ngon ngọt, có thể có tai hại.

- Chiêm bao thấy con muỗi bay vơ vẩn quanh mình là có người ve vãn, làm mình khó chịu.

Nếu bạn mơ  thấy con muỗi, bạn nên đánh con 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ong vàng 16, 56, 96
thấy người còn trẻ 64, 78
rắn đuổi 69
áo vét 95, 54, 59
bố bế con gái 07, 57
bị kẻ thù dọa 39, 72
chết đuối sống lại 00, 76,93
chửi chồng 07, 57, 17
rổ đỗ 28, 48, 86, 68
cái thuổng 94, 96