Mơ thấy cha chết, Chiêm bao thấy cha chết đánh con gì

Mơ thấy cha chết

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cha chết 05,72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị mẹ chửi 16, 37
ngắm vuốt 17, 38, 81
Thần chết 83, 93
cho xe 29, 79, 92
lai gái 14, 41
hôn nhau 00, 84, 74, 48
đi bộ đội 15, 53
có kinh nguyệt 67, 68
can trăn trườn người 86, 87
cảnh buồn 46