Mơ thấy cha chết, Chiêm bao thấy cha chết đánh con gì

Mơ thấy cha chết

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cha chết 05,72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
thằng hề 03, 30
bị đòi nợ 35, 53
con gái mình chết 35
hoa nở 79, 83
bát 31, 38
con sâu 24, 80
cá nướng 48, 68
ngồi gãi chấy 14, 15, 16
hai bàn thờ 46, 96, 91