Mơ thấy cha chết, Chiêm bao thấy cha chết đánh con gì

Mơ thấy cha chết

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cha chết 05,72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bông súng 24, 58
gội đầu 39, 83, 93
giết người 47, 83
chém chuột 92
hồn người chết 04, 10, 80, 81
Cái nhà 01, 26, 73, 14
áo của chồng 07, 70
người khác trúng số 86, 68
lớp học 81, 84
trăng 00