Mơ thấy cây sai quả, Chiêm bao thấy cây sai quả đánh con gì

Mơ thấy cây sai quả

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cây sai quả 49, 73, 36

Giải mã giấc mơ thấy sai quả

Trong giấc mơ, bạn trèo lên cây hái trái là điềm lành. Nếu hái trái xanh, bạn sẽ gặp được người tài; hái trái chín, bạn được nhận nhiều may mắn.

Mơ thấy vườn nho sai quả, thường là điềm vận may đến.

Mơ thấy cây sai quả, bạn nên đánh con: 49, 73, 36

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bàn cờ 14, 54, 74, 94
khách hàng 30, 89
cầy cấy 09, 89, 90
mũ sắt 77, 72, 27
chim ỉa vào người 27
con rồng 10, 50, 90
con rắn 32, 42, 72
thanh kiếm 96
leo núi 89, 98
đôi bít tất 96, 39, 89