Mơ thấy cây sai quả, Chiêm bao thấy cây sai quả đánh con gì

Mơ thấy cây sai quả

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cây sai quả 49, 73, 36

Giải mã giấc mơ thấy sai quả

Trong giấc mơ, bạn trèo lên cây hái trái là điềm lành. Nếu hái trái xanh, bạn sẽ gặp được người tài; hái trái chín, bạn được nhận nhiều may mắn.

Mơ thấy vườn nho sai quả, thường là điềm vận may đến.

Mơ thấy cây sai quả, bạn nên đánh con: 49, 73, 36

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà bán hàng 24, 64, 78
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
gái đẹp 38, 83
trường học 09, 56, 69, 83
Người thân chết 84,48
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
nhà to 51, 89
nhận tiền của người con gái 88
cá chạch 85
đi chơi xuân 19, 39