Mơ thấy cây sai quả, Chiêm bao thấy cây sai quả đánh con gì

Mơ thấy cây sai quả

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cây sai quả 49, 73, 36

Giải mã giấc mơ thấy sai quả

Trong giấc mơ, bạn trèo lên cây hái trái là điềm lành. Nếu hái trái xanh, bạn sẽ gặp được người tài; hái trái chín, bạn được nhận nhiều may mắn.

Mơ thấy vườn nho sai quả, thường là điềm vận may đến.

Mơ thấy cây sai quả, bạn nên đánh con: 49, 73, 36

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đái dầm 20, 60, 70
đỉa bám đầy người 28, 11
thiếu ngữ văn 63
cười với nam 09, 59
vợ sinh con trai 68
phụ nữ mang thai 25, 34
giải thoát 84, 85
hai anh em bế nhau 73,53
thẩm phán quan tòa 24, 89
sửa lại hố xí 79, 70