Mơ thấy cây sai quả, Chiêm bao thấy cây sai quả đánh con gì

Mơ thấy cây sai quả

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cây sai quả 49, 73, 36

Giải mã giấc mơ thấy sai quả

Trong giấc mơ, bạn trèo lên cây hái trái là điềm lành. Nếu hái trái xanh, bạn sẽ gặp được người tài; hái trái chín, bạn được nhận nhiều may mắn.

Mơ thấy vườn nho sai quả, thường là điềm vận may đến.

Mơ thấy cây sai quả, bạn nên đánh con: 49, 73, 36

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đống rơm 25, 65, 27
mình bắn súng lục 61
bị bỏng vào đùi 17, 71
Người thân chết 84,48
bị thương 03, 90, 63
chuyển nhà 14, 16
đá quý 46, 69
vẽ tranh 04, 48, 85
mất trộm 01, 03, 43
gặp gà 33, 45, 57