Mơ thấy cây sai quả, Chiêm bao thấy cây sai quả đánh con gì

Mơ thấy cây sai quả

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cây sai quả 49, 73, 36

Giải mã giấc mơ thấy sai quả

Trong giấc mơ, bạn trèo lên cây hái trái là điềm lành. Nếu hái trái xanh, bạn sẽ gặp được người tài; hái trái chín, bạn được nhận nhiều may mắn.

Mơ thấy vườn nho sai quả, thường là điềm vận may đến.

Mơ thấy cây sai quả, bạn nên đánh con: 49, 73, 36

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đái dầm 20, 60, 70
sụt lở 09, 13
mua bán 25, 28
bị ghép tội 46, 73, 21
mơ mình bán hàng ăn 06, 07
con sáo 94
bị giật dây truyền 65
Tiền 92,38
vợ ngoại tình 03, 93
phát minh 06, 17, 37, 97