Mơ thấy bị con gái bắt nạt, Chiêm bao thấy bị con gái bắt nạt đánh con gì

Mơ thấy bị con gái bắt nạt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị con gái bắt nạt 65, 07

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mình đánh người khác 07, 17, 27, 37, 67
xa nhà 44, 65, 85
rắn vàng 38, 83
bó mặc 01, 10, 11, 16
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45
đi tầu 39, 87, 78
rắn quấn 05, 15, 51
Răng 56,32
thấy người bị treo cổ 95, 97
cầu vồng 04, 40, 45