Mơ thấy ăn thịt người, Chiêm bao thấy ăn thịt người đánh con gì

Mơ thấy ăn thịt người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ăn thịt người 83, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cua bể 05, 46, 65
nước ngập trong nhà 67, 68
tầu bay 10, 11
không mặc quần áo 18, 81, 48, 84
bánh tẩm bột rán 53, 65
cánh cửa 28, 83
lửa đốt dế mèn 27, 72
quần áo 06, 09
con chim 56, 80
quạ chết 36, 80, 85