Mơ thấy ăn thịt người, Chiêm bao thấy ăn thịt người đánh con gì

Mơ thấy ăn thịt người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ăn thịt người 83, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
yêu đương 24, 86, 87
nghèo khổ 19, 14
cá mây chiều 82, 28
sửa lại hố xí 79, 70
kiến cắn 29
đánh nhau bằng kiếm 60, 61
lửa đốt dế mèn 27, 72
mặt nạ 30, 35, 32
cứu thương 05, 06, 56
kẻ thù 61, 62