Mơ thấy ăn thịt người, Chiêm bao thấy ăn thịt người đánh con gì

Mơ thấy ăn thịt người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ăn thịt người 83, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chim bay vào nhà 56, 80
con heo rừng 78
cái tẩu 26, 75, 21
từ giã 31, 32, 87
ăn cỗ 26, 62
buộc mắc dây 41, 46
con tôm 71, 31
con trai cho vàng 43
say rượu 35, 45, 90
cánh tay lông lá 42