Mơ thấy Đống lửa, Chiêm bao thấy Đống lửa đánh con gì

Mơ thấy Đống lửa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
Đống lửa 08, 48

Giải mã giấc mơ thấy đống lửa

Lửa thường tượng trưng cho nhiệt huyết, sự tức giận và dục tình.

Mơ thấy đống lửa có thể thể hiện ngọn lửa đang đe dọa bùng phát, không thể kiểm soát.

Cặp số tương ứng cho giấc mơ thấy đống lửa: 08, 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hai quan tài 26, 16, 36
dông bão 08
ve sầu 30, 80
hòm đạn 90, 95, 59
bánh ngọt 52, 02
cây cổ thụ 50, 54
lá vàng 84, 48
cá quả 45, 46
quét nhà 39, 43
người chết 26,76,75