Mơ thấy đi ỉa gặp người, Chiêm bao thấy đi ỉa gặp người đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa gặp người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa gặp người 67, 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đầu nhiều chấy 92, 95, 98
bàn thờ bị đổ 05, 55
chứa bạc 52, 57, 63
củ su hào 00, 01, 06
bị phạt 51, 56
chém nhau 17, 37, 77
gặp ăn xin 24, 76, 86
đi xem bói 78
mèo nằm ngủ 00, 58
con cóc 04