Mơ thấy đào đất, Chiêm bao thấy đào đất đánh con gì

Mơ thấy đào đất

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đào đất 56

Giải mã giấc mơ thấy đào đất

- Mơ thấy mình đào đất hoặc chứng kiến người mua một miếng đất thì đây là điềm xấu. 

 

-  thấy đào đất chôn đồ vật, tiền bạc tự nhiên đến.

Bạn nên đánh đề con 56, nếu bạn mơ thấy đào đất.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mực đen 10, 90, 78
chuột bạch 02, 20
yêu người cùng giới 70, 75
đèn thần 07, 57, 75
thỏ con 38, 78
tiền hai nghìn 53, 96
vệ sĩ 10, 20, 80, 81
người mình thích 46, 47, 87
thần tài 36, 39, 79, 10
cái xẻng 63, 64