Mơ thấy đào đất, Chiêm bao thấy đào đất đánh con gì

Mơ thấy đào đất

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đào đất 56

Giải mã giấc mơ thấy đào đất

- Mơ thấy mình đào đất hoặc chứng kiến người mua một miếng đất thì đây là điềm xấu. 

 

-  thấy đào đất chôn đồ vật, tiền bạc tự nhiên đến.

Bạn nên đánh đề con 56, nếu bạn mơ thấy đào đất.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
máy bay 47, 74, 71, 17
tắm sông 76, 94
cái câu 01, 26, 73
than thở 90, 95
nước biển 58
đánh cướp 08, 84
thấy người bị treo cổ 95, 97
được thưởng 82, 62
cổng trào 40, 80, 20
đấu võ 38, 39, 84