Mơ thấy đào đất, Chiêm bao thấy đào đất đánh con gì

Mơ thấy đào đất

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đào đất 56

Giải mã giấc mơ thấy đào đất

- Mơ thấy mình đào đất hoặc chứng kiến người mua một miếng đất thì đây là điềm xấu. 

 

-  thấy đào đất chôn đồ vật, tiền bạc tự nhiên đến.

Bạn nên đánh đề con 56, nếu bạn mơ thấy đào đất.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tiền năm trăm 56, 46
rắn bơi 21, 82
giữa 05
hôn nhau 00, 84, 74, 48
được tiền chia hai 05, 50
yêu 75, 70
ăn chua 93, 39
tiền hai trăm 12, 78, 89
ếch 86
bùa giải 16, 18, 78