Mơ thấy đánh đĩ, Chiêm bao thấy đánh đĩ đánh con gì

Mơ thấy đánh đĩ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đánh đĩ 57, 75

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn trâu 31, 51
người đẻ 49, 54
giáo viên 52, 57
tủ lệch 89, 85
cưỡi ngựa 41
ngọc hoàng 05, 15, 17, 95
uống mật ong 16, 56, 96
cứu thương 05, 06, 56
nam đèo nữ 12, 25, 92
máu chảy nhiều 84, 86, 38