Mơ thấy đánh đĩ, Chiêm bao thấy đánh đĩ đánh con gì

Mơ thấy đánh đĩ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đánh đĩ 57, 75

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người chết 26, 65
rắn cắn gót chân 57
áo mưa 87, 42, 07, 67
cối giã cua 92, 87
ngọc hoàng 05, 15, 17, 95
sửa nhà 24, 26
khung xe đạp 89
đi mua giầy 56, 06
có kinh nguyệt 67, 68
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04