Mơ thấy bóng đen, Chiêm bao thấy bóng đen đánh con gì

Mơ thấy bóng đen

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bóng đen 58

Giải mã giấc mơ thấy bóng đèn

- Chiêm bao thấy bóng đèn là được thêm danh vọng.

- Thấy bóng đèn sáng tỏ là lợi vào.

- Đèn bị gió tắt là có kẻ toan ám hại.

- Thấy mình thổi tắt đèn là thoát ách.

Mơ thấy bóng đèn, bạn nên đánh cặp số tương ứng sau: 73, 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp người nhà 70, 75, 78
bị bỏng vào tay 17, 21
con bò 41, 91
có người thích mình 46, 47, 87
điểm 10 30, 35, 03, 53
quan tài chưa chôn 04
trời mưa 29, 92
tuồng lương 09, 92
thấy người đội mũ 56, 89
mèo trắng 23, 32