XSMB 12/2/2021 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/2/2021

Tải app
Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01 31-01-2021 10 24
02 30-01-2021 11 22
16 01-02-2021 9 43
37 21-01-2021 20 25
41 02-02-2021 8 32
48 02-02-2021 8 39
51 22-01-2021 19 26
59 02-02-2021 8 24
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 12/2/2021
Cặp lo gan Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
02 - 20 05-02-2021 5 15
03 - 30 06-02-2021 4 14
06 - 60 06-02-2021 4 16
13 - 31 07-02-2021 3 15
24 - 42 07-02-2021 3 11
27 - 72 06-02-2021 4 14
35 - 53 07-02-2021 3 18
37 - 73 05-02-2021 5 15
59 - 95 04-02-2021 6 17
69 - 96 04-02-2021 6 13
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 12/2/2021
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 12/2/2021

  32 7 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  89 6 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  18 5 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  25 5 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  33 5 lần = Bằng so với lần trước
  78 5 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  12 4 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  14 4 lần Giảm 2 lần so với 20 lần trước
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 12/2/2021

  81 12 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  14 10 lần Giảm 1 lần so với 20 lần trước
  32 10 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  33 10 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  11 8 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  18 8 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  21 8 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  38 8 lần = Bằng so với lần trước