XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega ngày 19/02/2020