XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega ngày 03/06/2020