GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất2103415tr
Nhì 5551060316.5tr
Ba140671829576143tr
KK 1103301tr
KK 203318100N