KQXSMT TRỰC TIẾP - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Trung hôm nay

TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG 10-12-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
G8
93
24
91
G7
211
659
850
G6
2717
2938
4268
1180
6065
7241
1201
6443
7203
G5
9193
7725
3244
G4
13280
88682
86980
62152
74236
68026
57953
09350
71656
72474
84530
26212
57004
98664
01924
15706
04836
77635
68366
75479
09682
G3
72859
82681
79834
03529
99814
41190
G2
74936
12007
69422
G1
18571
49330
33279
ĐB
10400
18932
62775

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000đ)

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 4,7 1,3,6
1 1,7 2 4
2 6 4,5,9 2,4
3 6,6,8 0,0,2,4 5,6
4 1 3,4
5 2,3,9 0,6,9 0
6 8 4,5 6
7 1 4 5,9,9
8 0,0,1,2 0 2
9 3,3 0,1