XSMT 22/11/2018 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 22/11/2018

Tải app
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 22-11-2018
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
  • Miền trung
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Trung ngày 22-11-2018

XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 22-11-2018
Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8
62
40
36
G7
371
608
156
G6
1775
8965
2150
4967
2896
2470
9512
6257
1280
G5
4760
5600
3919
G4
78038
59623
24272
88745
67418
09721
24660
57207
75552
67384
59799
73618
96033
90794
82031
95581
93571
87651
90970
95546
48422
G3
52255
34075
83988
28424
62322
85359
G2
65633
60487
48376
G1
58985
04717
89101
ĐB
164521
202236
031554
Quảng cáo

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất: XS BDI gửi 6022 (1000đ)

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 0,7,8 1
1 8 7,8 2,9
2 1,1,3 4 2,2
3 3,8 3,6 1,6
4 5 0 6
5 0,5 2 1,4,6,7,9
6 0,0,2,5 7
7 1,2,5,5 0 0,1,6
8 5 4,7,8 0,1
9 4,6,9