XSMN 8/11/2018 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11 năm 2018

Tải app
Các tỉnh miền Nam mở thưởng ngày 8-11-2018
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam ngày 08-11-2018

XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 8-11-2018
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
30
97
73
G7
748
292
451
G6
2380
2111
0304
2369
2016
7648
0891
3093
2572
G5
5703
2390
3304
G4
07562
76236
66278
18382
60699
89496
09038
79185
94938
06481
00861
66948
30156
96298
94492
80541
01292
75051
05087
29603
14843
G3
89561
14175
70983
31832
91746
61265
G2
63108
71926
58646
G1
81900
19314
94317
ĐB
050701
350128
663615
Quảng cáo

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất: XS TN gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
0 0,1,3,4,8 3,4
1 1 4,6 5,7
2 6,8
3 0,6,8 2,8
4 8 8,8 1,3,6,6
5 6 1,1
6 1,2 1,9 5
7 5,8 2,3
8 0,2 1,3,5 7
9 6,9 0,2,7,8 1,2,2,3