XSMN 7/4/2018 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 4 năm 2018

Tải app
Các tỉnh miền Nam mở thưởng ngày 7-4-2018
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước
Hậu Giang
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam ngày 07-04-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 7-4-2018
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
14
70
91
30
G7
422
004
815
916
G6
0173
5945
8011
7177
6455
9990
6502
4896
6845
1868
1246
5612
G5
3388
1481
8321
8780
G4
06500
81025
87422
60344
01949
46344
85920
95967
21384
05204
41385
66295
02886
25635
98670
20770
91984
25001
88162
72747
66561
78775
23410
46264
53266
63390
85856
87380
G3
04876
97082
83806
87933
63309
94500
56718
32519
G2
07738
27078
02256
39189
G1
12049
74099
11851
46316
ĐB
026174
675643
701079
531762
Quảng cáo

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0 4,4,6 0,1,2,9
1 1,4 5 0,2,6,6,8,9
2 0,2,2,5 1
3 8 3,5 0
4 4,4,5,9,9 3 5,7 6
5 5 1,6 6
6 7 1,2 2,4,6,8
7 3,4,6 0,7,8 0,0,9 5
8 2,8 1,4,5,6 4 0,0,9
9 0,5,9 1,6 0