XSMN 29/12/2017 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 12 năm 2017

Tải app
Các tỉnh miền Nam mở thưởng ngày 29-12-2017
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam ngày 29-12-2017

XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 29-12-2017
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
36
99
47
G7
313
542
902
G6
8608
9883
6422
3219
2087
6820
3773
7066
9080
G5
1630
4497
5522
G4
10266
63030
16036
16888
07935
00458
64245
85691
83001
23721
90639
18549
60263
10755
74259
58469
48301
05659
12094
15557
47317
G3
04763
92626
68154
58926
95396
61694
G2
47870
04685
82611
G1
83170
67798
98495
ĐB
619390
610539
016413
Quảng cáo

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XS VL gửi 6022 (1000đ)

ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 8 1 1,2
1 3 9 1,3,7
2 2,6 0,1,6 2
3 0,0,5,6,6 9,9
4 5 2,9 7
5 8 4,5 7,9,9
6 3,6 3 6,9
7 0,0 3
8 3,8 5,7 0
9 0 1,7,8,9 4,4,5,6