XSMN 24/3/2022 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 24/3/2022

Tải app
Các tỉnh miền Nam mở thưởng ngày 24-3-2022
Tây NinhAn GiangBình Thuận

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 24-3-2022

Tây NinhAn GiangBình Thuận
G8
06
66
64
G7
044
625
411
G6
8180
7530
9820
4557
4210
2221
6633
2325
9317
G5
3532
9111
3129
G4
30885
83032
32602
95403
77755
07335
21068
88956
28133
17095
31421
80128
44971
95883
51789
54793
29847
87930
01348
57566
53261
G3
17339
51513
95299
40218
05601
75173
G2
35537
23434
82787
G1
83681
79367
20663
ĐB
792733
499466
240793

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất: XS BTH gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
0 2,3,6 1
1 3 0,1,8 1,7
2 0 1,1,5,8 5,9
3 0,2,2,3,5,7,9 3,4 0,3
4 4 7,8
5 5 6,7
6 86,6,7 1,3,4,6
7 1 3
8 0,1,5 3 7,9
9 5,93,3
Xem thêm: