KQXSMN 24/3/2018 - Xố số miền Nam ngày 24/3/2018

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 16/11/2018
Bình Dương Gia Lai Miền Bắc
Trà Vinh Ninh Thuận Mega 6/45
Vĩnh Long
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 24-3-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
49
60
60
18
G7
042
663
567
226
G6
6671
8247
9581
6239
2013
2004
4085
2244
0208
2881
1197
6579
G5
2878
0247
1258
1829
G4
33191
27054
22660
54761
31630
35935
26755
06857
02872
16813
02751
39744
13561
09001
83076
27909
84288
83674
42563
36737
94825
05595
60419
75620
32126
47218
81953
50870
G3
42882
32219
03970
85066
70972
26284
27465
52086
G2
11462
84816
46787
73037
G1
39121
01234
17056
15517
ĐB
311546
436211
339723
128612

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1,4 8,9
1 9 1,3,3,6 2,7,8,8,9
2 1 3,5 0,6,6,9
3 0,5 4,9 7 7
4 2,6,7,9 4,7 4
5 4,5 1,7 6,8 3
6 0,1,2 0,1,3,6 0,3,7 5
7 1,8 0,2 2,4,6 0,9
8 1,2 4,5,7,8 1,6
9 1 5,7