XSMN 18/6/2020 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 6 năm 2020

Tải app
Các tỉnh miền Nam mở thưởng ngày 18-6-2020
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam ngày 18-06-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 18-6-2020
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
26
70
23
G7
245
723
875
G6
1753
2276
2377
3380
3573
1154
2879
6897
1774
G5
7358
9376
3253
G4
27520
08560
72387
16340
29069
89102
58021
89180
65240
14876
23287
57753
92747
89138
25963
94847
01217
17791
70448
37479
48226
G3
19675
69070
78247
30554
99000
71088
G2
43924
03031
15677
G1
09300
33065
96331
ĐB
700440
973260
881465
Quảng cáo

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất: XS TN gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
0 0,2 0
1 7
2 0,1,4,6 3 3,6
3 1,8 1
4 0,0,5 0,7,7 7,8
5 3,8 3,4,4 3
6 0,9 0,5 3,5
7 0,5,6,7 0,3,6,6 4,5,7,9,9
8 7 0,0,7 8
9 1,7