XSMN 18/5/2019 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5 năm 2019

Tải app
Các tỉnh miền Nam mở thưởng ngày 18-5-2019
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước
Hậu Giang
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam ngày 18-05-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 18-5-2019
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
60
73
43
45
G7
672
516
224
855
G6
0909
6032
0389
0606
6212
5694
7327
7489
3981
6071
2783
8798
G5
4748
6369
3679
7972
G4
32487
17948
27340
75863
07946
14623
99177
06887
14732
16018
36117
20096
17107
83693
34478
93108
97293
47512
25818
93386
93516
10476
85615
91264
33116
35390
94013
41251
G3
66453
09897
65015
59992
03343
30758
25455
41546
G2
17359
83160
32510
77918
G1
68664
40348
74212
57037
ĐB
961108
010277
783106
429778
Quảng cáo

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 8,9 6,7 6,8
1 2,5,6,7,8 0,2,2,6,8 3,5,6,8
2 3 4,7
3 2 2 7
4 0,6,8,8 8 3,3 5,6
5 3,9 8 1,5,5
6 0,3,4 0,9 4
7 2,7 3,7 8,9 1,2,6,8
8 7,9 7 1,6,9 3
9 7 2,3,4,6 3 0,8