XSMN 12/12/2019 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 12 năm 2019

Tải app
Các tỉnh miền Nam mở thưởng ngày 12-12-2019
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam ngày 12-12-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 12-12-2019
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
92
11
26
G7
292
507
307
G6
1164
7630
3335
2498
7268
0897
3350
4401
3374
G5
7288
4273
7762
G4
14369
54366
07849
22820
44831
17503
37500
62325
76147
27584
75213
01955
49888
61427
66850
20579
08813
73803
78473
02017
91087
G3
88378
35911
42436
62766
73397
05402
G2
97885
86947
32667
G1
36538
27239
18676
ĐB
245591
855173
134753
Quảng cáo

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất: XS TN gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
0 0,3 7 1,2,3,7
1 1 1,3 3,7
2 0 5,7 6
3 0,1,5,8 6,9
4 9 7,7
5 5 0,0,3
6 4,6,9 6,8 2,7
7 8 3,3 3,4,6,9
8 5,8 4,8 7
9 1,2,2 7,8 7