XSMN 1/4/2021 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 1/4/2021

Tải app
Các tỉnh miền Nam mở thưởng ngày 1-4-2021
Tây Ninh An Giang Bình Thuận

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 1-4-2021

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
99
86
56
G7
827
694
405
G6
2557
0087
2769
7770
6248
3576
3267
5776
5692
G5
6767
5964
1548
G4
30030
53514
29371
23029
75255
21622
09534
46545
13781
07139
56208
81051
08181
84667
07848
67176
99391
85186
66006
02056
76364
G3
32549
84753
05031
55863
66388
06185
G2
63476
88846
32676
G1
37407
04152
55634
ĐB
612449
523071
053398

Kết quả xổ số An Giang sớm nhất: XS AG gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
0 7 8 5,6
1 4
2 2,7,9
3 0,4 1,9 4
4 9,9 5,6,8 8,8
5 3,5,7 1,2 6,6
6 7,9 3,4,7 4,7
7 1,6 0,1,6 6,6,6
8 7 1,1,6 5,6,8
9 9 4 1,2,8
Xem thêm: