XSMB 7/2/2016 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 7/2/2016

Tải app
Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12 27-01-2016 6 25
26 28-01-2016 5 41
30 25-01-2016 8 29
35 26-01-2016 7 32
82 28-01-2016 5 24
91 19-01-2016 14 31
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 7/2/2016
Cặp lo gan Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01 - 10 03-02-2016 -1 14
02 - 20 02-02-2016 0 15
03 - 30 01-02-2016 1 14
07 - 70 03-02-2016 -1 14
12 - 21 29-01-2016 4 13
14 - 41 02-02-2016 0 13
17 - 71 02-02-2016 0 21
26 - 62 03-02-2016 -1 24
34 - 43 03-02-2016 -1 15
35 - 53 01-02-2016 1 18
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 7/2/2016
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 7/2/2016

  29 7 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  38 7 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  52 7 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  39 6 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  61 6 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  92 6 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  13 5 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  24 5 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 7/2/2016

  52 12 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  29 11 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  92 11 lần Tăng 8 lần so với 20 lần trước
  28 10 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  31 10 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  38 10 lần Tăng 9 lần so với 20 lần trước
  50 10 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  94 10 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước