XSMB 5/11/2003 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/11/2003

Tải app

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 5-11-2003

Mã ĐB
ĐB 84139
Giải 1 60957
Giải 2 2953683581
Giải 3 810362737681586995863696512159
Giải 4 736034423394
Giải 5 1488702544521573
Giải 6 180388520
Giải 7 40830488
Quảng cáo
ĐầuĐuôi
04
1
20,5
36,6,9
40,2
52,7,9
60,5
73,6
80,1,3,6,6,8,8,8
94
ĐầuĐuôi
2,4,6,80
81
4,52
7,83
0,94
2,65
3,3,7,8,86
57
8,8,88
3,59
Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03 18-10-2003 17 33
18 23-10-2003 12 21
26 22-10-2003 13 41
47 24-10-2003 11 25
53 24-10-2003 11 21
59 14-10-2003 21 21
64 20-10-2003 15 26
71 22-10-2003 13 23
83 20-10-2003 15 21
95 18-10-2003 17 27
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 5/11/2003
Cặp lo gan Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
02 - 20 31-10-2003 4 12
03 - 30 31-10-2003 4 11
07 - 70 01-11-2003 3 10
14 - 41 01-11-2003 3 13
26 - 62 31-10-2003 4 24
36 - 63 01-11-2003 3 9
38 - 83 31-10-2003 4 12
59 - 95 18-10-2003 17 17
78 - 87 31-10-2003 4 12
79 - 97 01-11-2003 3 9
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 5/11/2003
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 5/11/2003

  35 6 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  57 6 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  65 6 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  86 6 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  13 5 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  19 5 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  36 5 lần = Bằng so với lần trước
  39 5 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 5/11/2003

  66 11 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  36 10 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  61 10 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  80 10 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  69 9 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  31 8 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  39 8 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  42 8 lần Giảm 1 lần so với 20 lần trước