XSMB 31/1/2014 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 31/1/2014

Tải app
Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03 20-01-2014 6 33
10 04-01-2014 22 35
20 15-01-2014 11 25
32 17-01-2014 9 24
52 18-01-2014 8 24
60 20-01-2014 6 28
61 20-01-2014 6 35
70 19-01-2014 7 30
93 20-01-2014 6 31
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 31/1/2014
Cặp lo gan Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01 - 10 27-01-2014 -1 14
03 - 30 23-01-2014 3 14
12 - 21 27-01-2014 -1 13
13 - 31 27-01-2014 -1 15
18 - 81 22-01-2014 4 16
19 - 91 27-01-2014 -1 13
34 - 43 27-01-2014 -1 15
35 - 53 23-01-2014 3 18
48 - 84 26-01-2014 0 19
56 - 65 27-01-2014 -1 15
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 31/1/2014
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 31/1/2014

  12 6 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  28 6 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  39 6 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  71 6 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  11 5 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  13 5 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  51 5 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  55 5 lần Giảm 2 lần so với 20 lần trước
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 31/1/2014

  55 12 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  74 11 lần Giảm 1 lần so với 20 lần trước
  82 11 lần Tăng 8 lần so với 20 lần trước
  28 10 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  78 10 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  13 9 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  72 9 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  91 9 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước