close

KQXS Max3D thứ 6 - Kết quả xổ số Max 3D thứ 6

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 25-09-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 420 853 28 1tr
Nhì 875 231 935 495 101 350N
Ba 443 834 508 87 210N
494 047 100
KK 890 507 189 867 258 100N
220 971 058 516
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK261.000.000
G6Trùng 1 số G1277150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK259140.000

Xổ số Max 3D thứ sáu tuần rồi ngày 18-09-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 760 809 17 1tr
Nhì 789 436 295 569 116 350N
Ba 570 380 896 152 210N
379 971 780
KK 330 148 814 153 221 100N
751 757 208 856
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK311.000.000
G6Trùng 1 số G1326150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK322240.000

XS Vietlott Max 3D thứ 6 ngày 11-09-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 679 067 63 1tr
Nhì 553 115 506 525 72 350N
Ba 537 947 527 228 210N
686 993 479
KK 327 372 310 262 188 100N
622 516 279 059
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G121.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK105.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK441.000.000
G6Trùng 1 số G1396150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK317840.000

XS MAX3D thứ 6 ngày 04-09-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 449 531 62 1tr
Nhì 322 321 351 502 210 350N
Ba 434 709 031 79 210N
049 134 772
KK 000 511 975 604 150 100N
062 036 692 630
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK471.000.000
G6Trùng 1 số G1302150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK294240.000

XS Max 3D thứ 6 hàng tuần ngày 28-08-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 023 498 59 1tr
Nhì 794 101 615 183 56 350N
Ba 212 520 248 112 210N
870 075 940
KK 422 509 437 860 210 100N
821 149 567 425
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2340.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK211.000.000
G6Trùng 1 số G1259150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK231940.000

KQXS Max 3D thứ 6 ngày 21-08-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 815 349 41 1tr
Nhì 144 698 540 587 74 350N
Ba 446 827 565 90 210N
298 287 627
KK 342 639 365 102 208 100N
384 348 372 037
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK175.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK551.000.000
G6Trùng 1 số G1297150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK309040.000

SX Max 3D thứ 6 ngày 14-08-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 542 026 31 1tr
Nhì 554 897 185 650 42 350N
Ba 665 240 329 104 210N
681 868 889
KK 184 920 149 337 173 100N
053 174 889 500
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK471.000.000
G6Trùng 1 số G1308150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK306040.000