close

KQXS Max3D thứ 4 - Kết quả xổ số Max 3D thứ 4

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 23-09-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 881 531 50 1tr
Nhì 099 211 277 489 105 350N
Ba 748 529 608 115 210N
472 716 962
KK 841 567 000 520 248 100N
518 761 471 153
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK231.000.000
G6Trùng 1 số G1339150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK294140.000

Xổ số Max 3D thứ tư tuần rồi ngày 16-09-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 376 030 30 1tr
Nhì 251 782 571 820 71 350N
Ba 069 436 565 104 210N
976 693 435
KK 501 496 439 303 174 100N
571 711 451 919
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3510.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK771.000.000
G6Trùng 1 số G1432150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK288240.000

XS Vietlott Max 3D thứ 4 ngày 09-09-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 769 879 48 1tr
Nhì 497 808 001 583 117 350N
Ba 783 662 487 81 210N
140 874 154
KK 668 098 049 178 184 100N
161 628 483 327
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G6Trùng 1 số G1296150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK270740.000

XS MAX3D thứ 4 ngày 02-09-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 988 944 61 1tr
Nhì 331 480 430 180 50 350N
Ba 615 070 362 110 210N
532 066 284
KK 437 048 649 481 140 100N
945 493 965 377
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK281.000.000
G6Trùng 1 số G1238150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK258240.000

XS Max 3D thứ 4 hàng tuần ngày 26-08-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 337 802 37 1tr
Nhì 519 267 292 216 70 350N
Ba 721 599 660 101 210N
172 528 244
KK 017 188 377 810 178 100N
761 530 762 447
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G6Trùng 1 số G1226150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK275940.000

KQXS Max 3D thứ 4 ngày 19-08-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 165 338 67 1tr
Nhì 887 001 387 313 59 350N
Ba 646 913 962 162 210N
476 197 137
KK 309 653 895 910 171 100N
928 387 665 236
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK391.000.000
G6Trùng 1 số G1566150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK328040.000

SX Max 3D thứ 4 ngày 12-08-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 510 754 28 1tr
Nhì 281 024 074 249 120 350N
Ba 983 059 277 117 210N
063 651 527
KK 559 718 313 674 206 100N
002 908 823 391
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G121.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK161.000.000
G6Trùng 1 số G1376150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK277740.000