KQXS Max3D thứ 4 - Kết quả xổ số Max 3D thứ 4

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 01-07-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 867 468 143 1tr
Nhì 058 839 975 104 72 350N
Ba 084 432 359 185 210N
396 777 646
KK 227 839 293 582 179 100N
080 553 281 429
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK221.000.000
G6Trùng 1 số G1416150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK290340.000

Xổ số Max 3D thứ tư tuần rồi ngày 24-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 956 510 61 1tr
Nhì 589 375 377 379 153 350N
Ba 556 742 431 204 210N
765 304 925
KK 026 835 637 004 149 100N
088 794 499 848
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2740.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK311.000.000
G6Trùng 1 số G1378150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK304240.000

XS Vietlott Max 3D thứ 4 ngày 17-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 141 258 56 1tr
Nhì 448 545 842 839 50 350N
Ba 920 530 743 97 210N
249 099 983
KK 576 156 374 435 194 100N
048 902 547 186
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G6Trùng 1 số G1488150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK265340.000

XS MAX3D thứ 4 ngày 10-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 614 631 46 1tr
Nhì 634 094 684 477 65 350N
Ba 376 321 906 102 210N
437 900 104
KK 604 133 820 340 151 100N
644 034 666 599
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK171.000.000
G6Trùng 1 số G1257150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK241840.000

XS Max 3D thứ 4 hàng tuần ngày 03-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 251 537 35 1tr
Nhì 446 400 246 109 82 350N
Ba 057 043 946 89 210N
243 751 216
KK 833 276 364 158 175 100N
228 533 203 142
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G6Trùng 1 số G1347150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK280840.000

KQXS Max 3D thứ 4 ngày 27-05-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 579 785 25 1tr
Nhì 583 668 522 518 125 350N
Ba 469 213 876 118 210N
220 804 328
KK 926 234 247 078 178 100N
405 391 698 475
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G6Trùng 1 số G1344150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK301440.000

SX Max 3D thứ 4 ngày 20-05-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 124 457 61 1tr
Nhì 694 221 663 591 70 350N
Ba 506 469 150 193 210N
295 793 049
KK 584 574 296 613 140 100N
003 634 159 565
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK151.000.000
G6Trùng 1 số G1255150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK203440.000