KQXS Max3D thứ 4 - Kết quả xổ số Max 3D thứ 4

Thông báo
- Theo chỉ đạo của thủ tướng, việc phát hành xổ số truyền thống sẽ được tạm dừng từ 1/4 tới 15/4 để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.
- Mọi chức năng khác trên diễn đàn vẫn hoạt động bình thường. Chúc các bạn nghỉ ngơi vui vẻ và an toàn

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 25-03-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 246 729 26 1tr
Nhì 580 282 613 779 68 350N
Ba 321 950 292 91 210N
245 408 473
KK 538 625 250 583 143 100N
071 860 427 975
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK211.000.000
G6Trùng 1 số G1197150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK209740.000

Xổ số Max 3D thứ tư tuần rồi ngày 18-03-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 743 482 43 1tr
Nhì 832 082 833 990 106 350N
Ba 239 714 845 122 210N
960 861 760
KK 741 035 164 745 140 100N
960 067 749 400
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK111.000.000
G6Trùng 1 số G1201150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK181940.000

XS Vietlott Max 3D thứ 4 ngày 11-03-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 347 930 23 1tr
Nhì 328 865 679 095 84 350N
Ba 370 542 047 158 210N
208 191 101
KK 309 997 296 851 148 100N
097 380 565 046
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK341.000.000
G6Trùng 1 số G1220150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK217640.000

XS MAX3D thứ 4 ngày 04-03-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 940 204 15 1tr
Nhì 086 610 327 230 55 350N
Ba 283 855 200 114 210N
878 369 986
KK 933 874 645 027 132 100N
436 425 193 261
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK121.000.000
G6Trùng 1 số G1168150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK200040.000

XS Max 3D thứ 4 hàng tuần ngày 26-02-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 054 157 22 1tr
Nhì 046 041 236 152 60 350N
Ba 575 485 406 134 210N
764 556 802
KK 430 341 738 790 188 100N
750 839 182 367
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK281.000.000
G6Trùng 1 số G1186150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK213240.000

KQXS Max 3D thứ 4 ngày 19-02-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 325 957 48 1tr
Nhì 497 877 083 158 56 350N
Ba 471 011 684 120 210N
026 460 951
KK 082 819 962 760 139 100N
381 313 551 542
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK111.000.000
G6Trùng 1 số G1303150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK193040.000

SX Max 3D thứ 4 ngày 12-02-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 163 546 30 1tr
Nhì 048 681 839 939 68 350N
Ba 816 316 133 175 210N
672 473 646
KK 640 973 963 717 195 100N
584 772 626 963
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK281.000.000
G6Trùng 1 số G1197150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK243040.000