KQXS Max3D thứ 2 - Kết quả xổ số Max 3D thứ 2

Tải app

Kết quả XS Max3D ngày 09-03-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 145 109 78 1tr
Nhì 924 677 064 390 81 350N
Ba 943 022 498 239 210N
197 306 313
KK 638 843 021 445 115 100N
596 084 757 003
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK151.000.000
G6Trùng 1 số G1325150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK225140.000

KQXS Max 3D ngày 02-03-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 323 895 37 1tr
Nhì 787 062 745 864 111 350N
Ba 549 796 948 99 210N
660 307 776
KK 370 893 322 965 194 100N
068 446 289 470
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G121.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G6Trùng 1 số G1348150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK248540.000

Kết quả SX Max 3D ngày 24-02-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 081 350 49 1tr
Nhì 560 458 068 250 121 350N
Ba 573 460 652 146 210N
170 636 912
KK 646 072 769 071 202 100N
757 376 412 198
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2440.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK241.000.000
G6Trùng 1 số G1294150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK278440.000

Ket qua xo so Max 3D ngày 17-02-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 539 259 59 1tr
Nhì 720 870 190 019 69 350N
Ba 144 103 356 116 210N
236 849 016
KK 059 293 390 755 220 100N
102 397 666 423
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK161.000.000
G6Trùng 1 số G1444150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK299140.000

Kết quả xổ số Max 3D ngày 10-02-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 023 862 51 1tr
Nhì 563 687 570 922 63 350N
Ba 914 982 329 169 210N
149 250 250
KK 043 721 322 938 177 100N
408 521 585 882
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G31810.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK551.000.000
G6Trùng 1 số G1358150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK282340.000

Xổ số Max 3D ngày 03-02-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 518 309 57 1tr
Nhì 511 091 501 487 142 350N
Ba 720 517 339 242 210N
759 350 634
KK 481 200 149 556 213 100N
811 866 964 696
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK421.000.000
G6Trùng 1 số G1392150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK361340.000

KQXS Max 3D ngày 27-01-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 325 026 36 1tr
Nhì 958 271 873 522 111 350N
Ba 691 529 506 227 210N
275 390 020
KK 809 924 759 383 154 100N
495 760 108 937
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK261.000.000
G6Trùng 1 số G1294150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK251840.000