KQXS Max3D thứ 2 - Kết quả xổ số Max 3D thứ 2

Tải app

Kết quả XS Max3D ngày 18-05-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 123 044 61 1tr
Nhì 612 548 497 963 90 350N
Ba 032 255 010 114 210N
985 977 298
KK 612 079 490 609 169 100N
786 477 799 428
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G1201.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK441.000.000
G6Trùng 1 số G1428150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK266140.000

KQXS Max 3D ngày 11-05-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 032 346 109 1tr
Nhì 722 616 214 420 74 350N
Ba 323 330 087 143 210N
978 878 459
KK 441 388 685 105 150 100N
445 419 920 361
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G6Trùng 1 số G1339150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK242840.000

Kết quả SX Max 3D ngày 04-05-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 640 138 68 1tr
Nhì 791 171 701 060 47 350N
Ba 276 623 030 110 210N
825 756 825
KK 217 240 725 073 187 100N
638 284 697 331
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK151.000.000
G6Trùng 1 số G1297150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK242340.000

Ket qua xo so Max 3D ngày 27-04-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 069 122 35 1tr
Nhì 002 142 545 724 68 350N
Ba 769 221 459 107 210N
291 773 073
KK 890 434 849 203 91 100N
738 038 094 401
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK311.000.000
G6Trùng 1 số G1329150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK230540.000

Kết quả xổ số Max 3D ngày 30-03-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 146 350 58 1tr
Nhì 869 527 161 756 65 350N
Ba 390 275 574 143 210N
346 724 707
KK 021 456 935 207 205 100N
185 591 933 103
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK271.000.000
G6Trùng 1 số G1308150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK264440.000

Xổ số Max 3D ngày 23-03-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 648 918 57 1tr
Nhì 467 073 636 124 81 350N
Ba 526 603 762 109 210N
503 029 833
KK 367 628 447 960 179 100N
186 170 569 003
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2340.000.000
G3Trùng 2 số G3510.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G6Trùng 1 số G1301150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK272440.000

KQXS Max 3D ngày 16-03-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 678 981 68 1tr
Nhì 159 875 899 425 71 350N
Ba 682 076 988 234 210N
154 417 791
KK 705 573 323 984 232 100N
779 392 006 881
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK161.000.000
G6Trùng 1 số G1400150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK270740.000