KQXS Max3D thứ 2 - Kết quả xổ số Max 3D thứ 2

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 18-01-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 517 800 47 1tr
Nhì 294 134 107 286 130 350N
Ba 084 324 402 140 210N
857 444 250
KK 153 300 814 005 186 100N
371 740 946 629
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK281.000.000
G6Trùng 1 số G1401150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK401740.000

Xổ số Max 3D thứ hai tuần rồi ngày 11-01-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 160 868 96 1tr
Nhì 282 560 263 721 102 350N
Ba 321 373 412 165 210N
697 147 311
KK 278 960 229 593 181 100N
082 319 657 042
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK501.000.000
G6Trùng 1 số G1582150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK417840.000

XS Vietlott Max 3D thứ 2 ngày 04-01-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 730 130 48 1tr
Nhì 064 643 297 083 70 350N
Ba 358 587 337 150 210N
893 912 493
KK 661 219 252 145 185 100N
374 688 748 525
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3610.000.000
G4Trùng 2 số G.KK115.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK601.000.000
G6Trùng 1 số G1459150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK423840.000

XS MAX3D thứ 2 ngày 28-12-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 654 689 42 1tr
Nhì 179 791 194 758 90 350N
Ba 710 624 799 124 210N
719 420 095
KK 790 000 309 333 210 100N
039 191 220 389
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G121.000.000.000
G2Trùng 2 số G2540.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK491.000.000
G6Trùng 1 số G1456150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK398640.000

XS Max 3D thứ 2 hàng tuần ngày 21-12-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 420 581 18 1tr
Nhì 908 079 036 321 139 350N
Ba 607 180 087 142 210N
256 208 621
KK 904 033 785 890 265 100N
145 990 088 807
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK261.000.000
G6Trùng 1 số G1333150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK372740.000

KQXS Max 3D thứ 2 ngày 14-12-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 091 143 39 1tr
Nhì 982 508 730 501 106 350N
Ba 054 855 989 81 210N
983 015 237
KK 465 329 742 192 209 100N
314 401 182 265
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G32110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK621.000.000
G6Trùng 1 số G1480150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK382640.000

SX Max 3D thứ 2 ngày 07-12-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 715 369 104 1tr
Nhì 689 817 629 316 83 350N
Ba 048 786 969 136 210N
726 412 737
KK 732 488 045 693 257 100N
421 143 216 056
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK331.000.000
G6Trùng 1 số G1506150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK361040.000