KQXS Max3D thứ 2 - Kết quả xổ số Max 3D thứ 2

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 27/01/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 325 026 36 1tr
Nhì 958 271 873 522 111 350N
Ba 691 529 506 227 210N
275 390 020
KK 809 924 759 383 154 100N
495 760 108 937

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK261.000.000
G6Trùng 1 số G1294150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK251840.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 20/01/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 241 623 50 1tr
Nhì 714 645 832 300 149 350N
Ba 630 510 947 156 210N
791 311 180
KK 801 518 526 336 206 100N
160 714 647 217

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G121.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK441.000.000
G6Trùng 1 số G1488150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK337440.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 13/01/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 694 954 61 1tr
Nhì 933 490 762 689 87 350N
Ba 008 531 792 202 210N
175 453 045
KK 167 596 030 357 245 100N
396 889 930 080

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK281.000.000
G6Trùng 1 số G1315150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK302840.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 06/01/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 932 452 40 1tr
Nhì 746 184 932 478 71 350N
Ba 268 953 343 225 210N
993 073 927
KK 423 803 660 271 187 100N
577 783 925 787

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK191.000.000
G6Trùng 1 số G1309150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK301640.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 30/12/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 055 526 36 1tr
Nhì 852 173 682 210 70 350N
Ba 158 871 870 185 210N
330 273 074
KK 812 851 929 574 156 100N
293 329 248 594

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3510.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G6Trùng 1 số G1351150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK302640.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 23/12/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 158 508 79 1tr
Nhì 383 429 063 800 65 350N
Ba 795 290 413 130 210N
110 346 778
KK 430 621 163 793 137 100N
349 376 788 806

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G6Trùng 1 số G1378150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK278140.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 16/12/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 593 145 30 1tr
Nhì 500 578 843 358 105 350N
Ba 895 077 574 154 210N
358 052 496
KK 500 729 553 655 196 100N
078 606 579 834

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK411.000.000
G6Trùng 1 số G1301150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK275540.000