KQXS Max3D 5/2/2020 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 5 tháng 2 năm 2020

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 05/02/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 341 057 37 1tr
Nhì 080 906 124 489 55 350N
Ba 545 439 329 140 210N
409 466 099
KK 243 270 623 804 155 100N
616 365 088 813
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK241.000.000
G6Trùng 1 số G1148150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK223740.000